Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY: podpora zákazníků pro vstup na trh v zemích EU
REACH

REACH

REACH registrace, autorizace, zpráva o chemické bezpečnosti, QSAR, expoziční scénáře – služby podle potřeb zákazníka.

Read more
Chemický manažment

Chemický management

Každý podnik používá chemické látky, směsi, výrobky a je důležité mít pod kontrolou své portfolio vzhledem na měnící se změny legislativy.

Read more
Kozmetické výrobky

Bezpečnostní list

Bezpečnostní listy – vypracování, revize a komplexní management pro český trh, ale i další země evropské unie – vyžádejte si nabídku.

Read more
Biocídy

Biocídy

Podpora při registraci a autorizaci biocidních přípravků v Česku a dalších zemích EU.

Read more
Detergenty

Detergenty

Plnění požadavek pro detergenty a jejich „registrace“ v členských zemích EU.

Read more
Kozmetické výrobky

Kozmetické výrobky

Komplexní služby pro uvedení kosmetických výrobků na trhy EU.

Read more
Tabakové výrobky

Tabakové výrobky a E-cigarety

Podpora zákazníků při „registraci“ tabákových výrobků a e-cigaret podle požadavků evropské legislativy.

Read more
Výrobky

Výrobky – product coaching

Podpora zákazníků pro oblast požadavků chemické legislativy, plnění povinností pro vstup na trh, komunikaci s odběrateli a ohlašování ECHA.

Read more

Školenia

Ekotoxikologické centra organizují školení a semináře přednostně v oblasti managementu chemických látek. Související oblasti: chemická legislativa REACH, CLP, biocidy, kosmetické výrobky ... Kompletní seznam nabízených školení:

Více školení

Třídenní kurz má za úkol seznámit účastníky s relevantními aspekty legislativy REACH a CLP, z pohledu průmyslového podniku, čili subjektu odpovědného za její dodržování.

Chemická legislatíva sa dávno netýka len „chemických“ podnikov, ale každej spoločnosti či živnostníka, ktorý pri svojej činnosti používa chemické látky alebo zmesi. Často krát sa zabúda, že povinnosti a termíny vyplývajúce z chemickej legislatívy sa dotýkajú aj spoločností, ktoré používajú chemické látky a zmesi, vyrábajú alebo dovážajú výrobky- registrácia, notifikácia…

Nariadenie EÚ pre registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemických látok (REACH), pre klasifikáciu, označovanie a balenie látok a zmesí (CLP) a nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR) majú vplyv na podnikanie väčšiny spoločností v EÚ. Ak si myslíte, že to nie je váš prípad, nie ste sami. Nedávne prieskumy a kontroly…

Aktuality