Konzultační služby

Konzultační služby
Ekotoxikologické centrum CZ

Historie

Ekotoxikologické centrum bylo založeno v Bratislavě v roce 1993 jako soukromá odborná konzultační společnost. V roce 2012 přibylo Ekotoxikologické centrum CZ v Brně a v roce 2014 Centrum Ekotoksykologiczne v polských Katovicích. Ekotoxikologická centra nabízejí nezávislé poradenství s důrazem na důvěrnost informací a odbornost.
Ekotoxikologická centra poskytují služby přizpůsobené potřebám klientů prostřednictvím efektivního řízení a vhodných technologií pro podporu snížení nákladů a zefektivnění cílů trvale udržitelného rozvoje a zachování konkurenceschopnosti a lokálních specifik. Management chemických látek – soulad s legislativou REACH a CLP – podpora při plnění narůstajících požadavků na každou společnost v dodavatelském řetězci. Tak jako ostatní předpisy REACH požadavky mohou být plánovány a řízeny. Odborným poradenstvím pro průmyslové a obchodní společnosti pomáháme plnit efektivně legislativní požadavky, které určují podmínky pro podnikání na evropských trzích.

Poradenské služby

Poskytujeme komplexní poradenské služby s ověřenými mezinárodními zkušenostmi, odborné znalosti a projektový management v následujících kategoriích (výběr):

  • Právní a regulační požadavky (REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs, …);
  • Biocidy;
  • Kosmetické přípravky;
  • Posouzení environmentálního: zdraví / bezpečnosti / rizik;
  • Posouzení: zdraví / bezpečnosti / rizik na pracovišti;
  • Posouzení rizik pro chemické látky / management chemické bezpečnosti a bezpečnosti předmětů;
  • Školení, kurzy a konference;

Konzultační služby
REACH a CLP služby

Konzultační služby