Koncepce základního použití v právních předpisech EU týkajících se chemických látek

Ekotox centra poskytují poradenské služby a zákaznickou podporu v oblasti chemické legislativy EU – registrace podle nařízení REACH, výhradní zástupce, autorizace podle nařízení REACH, screening podle nařízení REACH/CLP, bezpečnostní listy, služby v oblasti dodržování právních předpisů, služby PCN a UFI a další.

– Příprava bezpečnostních listů
– Příprava datových listů složek
– Příprava etiket
– Oznámení Evropské agentuře pro chemické látky (formát PCN)
– Příprava produktového pasu
– Oznámení do rejstříku výrobků
– Zastupovat společnost jako zplnomocněný zástupce
V případě dotazů nás prosím kontaktujte telefonicky +421 2 45943712 nebo e-mailem na adrese ekotox(at)ekotox.sk

Pojem „nezbytné použití“ je zásadním aspektem právních předpisů EU zabývajících se chemickými látkami, zejména pokud jde o jejich dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Koncepce základního používání má ve své podstatě za cíl vyvážit společenské potřeby s ochranou zdraví a životního prostředí tím, že umožní omezené a odůvodněné používání nebezpečných látek za určitých okolností. V Evropské unii se koncept základního použití dostal do popředí jako součást strategie pro udržitelnost chemických látek, která

zdůrazňuje potřebu postupně vyřazovat nejškodlivější látky a zároveň uznává, že některá použití mohou být pro společnost nezbytná. Tento přístup je v souladu s širším cílem dosáhnout v rámci Zelené dohody pro Evropu životního prostředí bez toxických látek.Aby bylo možné účinně uplatňovat koncepci nezbytného použití, musí právní předpisy EU stanovit jasná kritéria pro určení toho, kdy je použití nebezpečných chemických látek odůvodněné. To zahrnuje zvážení faktorů, jako je zdraví a bezpečnost, společenské přínosy a dostupnost alternativních látek nebo technologií.

Koncepce základního využití navíc vyžaduje pečlivé zvážení odvětvových právních předpisů, aby byla zajištěna její proveditelnost a slučitelnost s potřebami průmyslu. Poskytnutím výjimek pro jasně definovaná základní použití mohou právní předpisy EU podpořit průmyslová odvětví a zároveň podpořit přechod k bezpečnějším a udržitelnějším postupům. Celkově lze říci, že koncepce nezbytného použití hraje zásadní úlohu v úsilí EU o řízení chemických rizik, ochranu lidského zdraví a ochranu životního prostředí a přispívá k širším cílům Unie v oblasti udržitelnosti a odolnosti.

ECHA: Hlavní kritéria a zásady pro koncepci základního použití v právních předpisech EU týkajících se chemických látek
Webináře EKOTOX: https://ekotoxtraining.com/