POSOUZENÍ, ZDA JE POUŽITÍ NEZBYTNÉ PRO SPOLEČNOST  

Tento oddíl nabízí pokyny k provádění posouzení podle kritérií základního použití, přičemž zdůrazňuje potřebu jasnosti postupů a rozhodovacích procesů v rámci příslušných právních předpisů. I když by tato dvě kritéria pro základní použití měla být hodnocena odděleně, mohou se v procesu hodnocení vzájemně ovlivňovat. Filtrování nepodstatných použití na základě kumulativních kritérií umožňuje efektivní rozhodování a zjednodušení. Pokud použití nesplňuje jedno kritérium, může být považováno za nepodstatné bez dalšího posouzení zbývajícího kritéria, což zvyšuje účinnost. Aby však bylo použití považováno za nezbytné, musí být splněna obě kritéria, což podtrhuje přísnou povahu procesu posuzování.

POSOUZENÍ POUŽITÍ

Základní strukturované hodnocení zahrnuje dva klíčové kroky:

1. hodnocení nezbytnosti látky pro zdraví, bezpečnost; 2. fungování společnosti a hodnocení dostupnosti alternativ.
Začít s krokem 2 může být někdy efektivnější. V kroku 1 se otázky zaměřují na to, zda je technická funkce látky pro konečný produkt zásadní a zda splňuje stanovená kritéria pro zdraví, bezpečnost nebo společenský význam. Krok 2 zahrnuje zkoumání dostupnosti přijatelných alternativ. V závislosti na odpovědích může být použití považováno za nepodstatné, nevyžadující žádné další posouzení, nebo za nezbytné, vyžadující stanovení podmínek.