Komunikace v rámci dodavatelského řetězce

Chemický management
Management rizik v podnikuScreening bezpečnostního listu – Analýza stavu BLREACH + CLP screeningImplementace požadavků r-BLUžitečné tipy k zvládnutí požadavků a výzev evropské chemické legislativy

Obsahová náplň:

  1. Zabezpečení komunikace s dodavateli s cílem nápravy identifikovaných nedostatků v BL resp. r-BL od vašeho dodavatele;
  2. Zastupování vaší společnosti ve vztahu k dodavatelům jako výhradní zástupci pro komunikaci s dodavateli.

V případě, že si objednáte naše služby výhradního zástupce pro komunikaci s vašimi dodavateli, dodáme Vám:

  1. Vypracovanou databázi aktuálních kontaktů vašich dodavatelů – XLS soubor;
  2. Vypracovanou databázi revidovaných BL resp. r-BL na základě výsledků komunikace s vašimi dodavateli – XLS soubor;
  3. Zprávu o provedené komunikaci k určitému datu – PDF dokument .

Komunikace v rámci dodavatelského řetězce