Odpovědnost za obsah bezpečnostního listu

Bezpečnostní listProč je BL potřebný?Pro které látky nebo směsi?Formát BLRevize BLJazyk použitý v BLObsah bezpečnostního listuKdo by měl sestavovat BL?Oznamování složení nebezpečných směsí

Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi bezpečnostních listů a souvisejících dokumentů použitých chemických látek a směsí, ale i komunikaci v dodavatelském řetězci, nebo výpočet dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky, produkty…

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook.

ONLINE KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

V případě dodavatelského řetězce se požadavky nařízení REACH v souvislosti s dodáváním bezpečnostních listů uplatňují na každém stupni dodavatelského řetězce.
Počáteční odpovědnost za vyhotovení bezpečnostního listu je na výrobci, dovozci nebo výhradním zástupci. Tito by měli předvídat, pokud je to možné, pro jaké použití se látka nebo směs může upotřebit.

Subjekty ve směru dodavatelského řetězce by též měly dodávat bezpečnostní list, vycházejíc z informací od svých dodavatelů, zkontrolovat jejich přiměřenost a přidat náležité informace pro specifické potřeby svých zákazníků.

Ve všech případech jsou dodavatelé látky nebo směsi, pro které se vyžaduje bezpečnostní list, odpovědní za jeho obsah, i když ho nemuseli připravit sami. V těchto případech jsou informace poskytnuté jejich dodavateli pro ně jednoznačně užitečným a relevantním zdrojem informací pro použití při sestavovaní vlastních bezpečnostních listů.

Odpovědnost za správnost informací v bezpečnostních listech, které poskytují, však zůstane na nich (platí to i pro BL distribuované v jiných jazycích než v původním jazyce sestavení).

Podle Sdružení evropského automobilového průmyslu má následný uživatel věnovat pozornost kontrole “hodnověrnosti” bezpečnostního listu:
http://www.acea.be/publications/article/reach-safety-data-sheet-compliance-checks

Bezpečnostní listy jsou podle nařízení REACH a dalších evropských právních předpisů (např. CLP, BPR, pyrotechnika, atd.) hlavním nástrojem přenosu údajů o chemických nebezpečích v celém dodavatelském řetězci.

Výrobci nebo dovozci (nebo jen zástupci) jsou od začátku odpovědní za obsah BL. Každý další účastník dodavatelského řetězce, který uvádí látku nebo směs na trh, je odpovědný za obsah BL, ať už ho sestavil účastník sám nebo jen předkládá BL dodavatele.

TO ZNAMENÁ, ŽE KAŽDÝ ÚČASTNÍK BY MĚL PROVÉST KONTROLU HODNOVĚRNOSTI OBSAHU BL, KTERÝ PŘIJAL OD DODAVATELE V JAKÉKOLI FÁZI DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE.

Bezpečnostní list
Proč je BL potřebný?
Pro které látky nebo směsi?
Formát BL
Revize BL
Jazyk použitý v BL
Obsah bezpečnostního listu
Kdo by měl sestavovat BL?
Oznamování složení nebezpečných směsí