Seznam látek podléhajících povolení

Látky zařazené na seznam látek podléhajících povolení (Autorizační seznam) – 6. únor, 2020

Ekotox Centers – nabízíme konzultační služby pro oblast REACH legislativy, management SVHC látek, komunikaci v dodavatelském řetězci a poradenství pro Vaše výrobky – plnění požadavků evropské chemické legislativy.

Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti REACH povolování (autorizace):

*Příprava a podání REACH autorizace – příprava kompletní dokumentace pro jednotlivé společnosti a konsorcia.

*Plnění povinností následných uživatelů – vypracování interní dokumentace pro plnění požadavků při používání látky z autorizačního seznamu (Internal Documentation for REACH Authorisation Compliance (IDRAC)).

Obraťte se na naše odborníky:

Tel: +420 513 035 888 / e-mail: ekotox(at)ekotox.cz

FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz

 https://echa.europa.eu/authorisation-list

Položka č. Látka Vnitřní vlastnost(i) uvedené v článku 57 Nejzazší datum podání žádosti (Latest application date) Datum zániku(Sunset date)
1 5-terc-butyl-1,3-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen (mošusový xylen)5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musk xylene)

Číslo ES: 201-329-4

Číslo CAS: 81-15-2

vPvB 21/02/2013 21/08/2014
2 4,4’-methylendianilin (MDA)4,4’- Diaminodiphenylmethane (MDA)

Číslo ES: 202-974-4

Číslo CAS: 101-77-9

Karcinogenní(kategorie 1B) 21/02/2013 21/08/2014
3 hexabromcyklododekan (HBCDD)Hexabromocyclododecane (HBCDD)

Číslo ES: 247-148-4

Číslo CAS: 25637-99-4

————————————————————

1,2,5,6,9,10-hexabromocyklododekan

1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane

Číslo ES: 221-695-9

Číslo CAS: 3194-55-6

————————————————————

α-hexabromcyklododekan

alpha-hexabromocyclododecane

Číslo CAS: 134237-50-6

————————————————————

β-hexabromcyklododekan

beta-hexabromocyclododecane

Číslo CAS: 134237-51-7

————————————————————

γ-hexabromcyklododekan

gamma-hexabromocyclododecane

Číslo CAS: 134237-52-8

PBT 21/02/2014 21/08/2015
4 bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP)Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)

Číslo ES: 204-211-0

Číslo CAS: 117-81-7

Toxický pro reprodukci (kategorie 1B) 21/08/2013 21/02/2015
5 benzyl-butyl-ftalát (BBP)Benzyl butyl phthalate (BBP)

Číslo ES: 201-622-7

Číslo CAS: 85-68-7

Toxický pro reprodukci (kategorie 1B) 21/08/2013 21/02/2015
6 dibutyl-ftalát (DBP)Dibutyl phthalate (DBP)

Číslo ES: 201-557-4

Číslo CAS: 84-74-2

Toxický pro reprodukci (kategorie 1B) 21/08/2013 21/02/2015
7 diisobutyl-ftalát (DIBP)Diisobutyl phthalate (DIBP)

Číslo ES: 201-553-2

Číslo CAS: 84-69-5

Toxický pro reprodukci (kategorie 1B) 21/08/2013 21/02/2015
8 oxid arsenitýDiarsenic trioxide

Číslo ES: 215-481-4

Číslo CAS: 1327-53-3

Karcinogenní(kategorie 1A) 21/11/2013 21/05/2015
9 oxid arseničnýDiarsenic pentaoxide

Číslo ES:  215-116-9

Číslo CAS:  1303-28-2

Karcinogenní(kategorie 1A) 21/11/2013 21/05/2015
10 chroman olovnatýLead chromate

Číslo ES:  231-846-0

Číslo CAS:  7758-97-6

Karcinogenní(kategorie 1B)

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1A)

21/11/2013 21/05/2015
11 sulfochroman olovnatý, žluťLead sulfochromate yellow

(C.I. Pigment Yellow 34)

Číslo ES:  215-693-7

Číslo CAS:  1344-37-2

Karcinogenní(kategorie 1B)

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1A)

21/11/2013 21/05/2015
12 chroman-molybdenan-síran olovnatý, červeňLead chromate molybdate sulfate red

(C. I. Pigment Red 104)

Číslo ES: 235-759-9

Číslo CAS: 12656-85-8

Karcinogenní(kategorie 1B)

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1A)

21/11/2013 21/05/2015
13 tris(2-chlorethyl)-fosfát (TCEP)Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)

Číslo ES: 204-118-5

Číslo CAS: 115-96-8

Toxický pro reprodukci(kategorie 1B) 21/02/2014 21/08/2015
14 2,4-dinitrotoluen (2,4-DNT)2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT)

Číslo ES: 204-450-0

Číslo CAS: 121-14-2

Karcinogenní(kategorie 1B) 21/02/2014 21/08/2015
15 trichlorethylenTrichloroethylene

Číslo ES: 201-167-4

Číslo CAS: 79-01-6

Karcinogenní(kategorie 1B) 21/10/2014 21/04/2016
16 oxid chromovýChromium trioxide

Číslo ES: 215-607-8

Číslo CAS: 1333-82-0

Karcinogenní(kategorie 1A)

Mutagenní

(kategorie 1B)

21/03/2016 21/09/2017
17 kyseliny odvozené od oxidu chromového a jejich oligomery:Acids generated from chromium trioxide and their oligomers:

kyselina chromová

Chromic acid

Číslo ES: 231-801-5

Číslo CAS: 7738-94-5

————————————————————

kyselina dichromová

Dichromic acid

Číslo ES: 236-881-5

Číslo CAS: 13530-68-2

————————————————————

oligomery kyseliny chromové a kyseliny dichromové

Oligomers of chromic acid and dichromic acid

Číslo ES: –

Číslo CAS: –

Karcinogenní(kategorie 1B) 21/03/2016 21/09/2017
18 dichroman sodnýSodium dichromate

Číslo ES: 234-190-3

Číslo CAS: 10588-01-9, 7789-12-0

Karcinogenní(kategorie 1B)

Mutagenní

(kategorie 1B)

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

21/03/2016 21/09/2017
19 dichroman draselnýPotassium dichromate

Číslo ES: 231-906-6

Číslo CAS: 7778-50-9

Karcinogenní(kategorie 1B)

Mutagenní

(kategorie 1B)

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

21/03/2016 21/09/2017
20 dichroman amonnýAmmonium dichromate

Číslo ES: 232-143-1

Číslo CAS: 7789-09-5

Karcinogenní(kategorie 1B)

Mutagenní

(kategorie 1B)

Toxický pro

reprodukci

(kategorie 1B)

21/03/2016 21/09/2017
21 chroman draselnýPotassium chromate

Číslo ES: 232-140-5

Číslo CAS: 7789-00-6

Karcinogenní(kategorie 1B)

Mutagenní

(kategorie 1B)

21/03/2016 21/09/2017
22 chroman sodnýSodium chromate

Číslo ES: 231-889-5

Číslo CAS: 7775-11-3

Karcinogenní(kategorie 1B)

Mutagenní

(kategorie 1B)

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

21/03/2016 21/09/2017
23 formaldehyd, oligomerní reakční produkty s anilinem (technický MDA)Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline (technical MDA)

Číslo ES: 500-036-1

Číslo CAS: 25214-70-4

Karcinogenní(kategorie 1B) 22/02/2016 22/08/2017
24 kyselina arseničnáArsenic acid

Číslo ES: 231-901-9

Číslo CAS: 7778-39-4

Karcinogenní(kategorie 1 A) 22/02/2016 22/08/2017
25 bis(2-methoxyethyl)ether (diglym)Bis(2-methoxyethyl) ether  (diglyme)

Číslo ES: 203-924-4

Číslo CAS: 111-96-6

Toxický pro reprodukci(kategorie 1B) 22/02/2016 22/08/2017
26 1,2-dichlorethan (EDC)1,2-dichloroethane (EDC)

Číslo ES: 203-458-1

Číslo CAS: 107-06-2

Karcinogenní(kategorie 1B) 22/05/2016 22/11/2017
27 2,2′-dichlor-4,4′-methylendianilin (MOCA)2,2′-dichloro-4,4′-methylenedianiline (MOCA)

Číslo ES:  202-918-9

Číslo CAS:  101-14-4

Karcinogenní(kategorie 1B) 22/05/2016 22/11/2017
28 chroman chromitýDichromium tris(chromate)

Číslo ES: 246-356-2

Číslo CAS: 24613-89-6

Karcinogenní(kategorie 1B) 22/07/2017 22/01/2019
29 chroman strontnatýStrontium chromate

Číslo ES: 232-142-6

Číslo CAS: 7789-06-2

Karcinogenní(kategorie 1B) 22/07/2017 22/01/2019
30 chroman draselno-zinečnatýPotassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate

Číslo ES: 234-329-8

Číslo CAS: 11103-86-9

Karcinogenní(kategorie 1 A) 22/07/2017 22/01/2019
31 oktahydroxid-chromanpentazinečnatý

Pentazinc chromate octahydroxide

Číslo ES: 256-418-0

Číslo CAS: 49663-84-5

Karcinogenní(kategorie 1 A) 22/07/2017 22/01/2019
32 1-brompropan (propylbromid)1-bromopropane (n-propyl bromide)

Číslo ES: 203-445-0

Číslo CAS: 106-94-5

Toxický pro reprodukci(kategorie 1B) 04/01/2019 04/07/2020
33 diisopentyl-ftalátDiisopentyl phthalate

Číslo ES:  210-088-4

Číslo CAS:  605-50-5

Toxický pro reprodukci (kategorie 1B) 04/01/2019 04/07/2020
34 kyselina 1,2-benzendikarboxylová dialkyl- (alkyly C6-C8) estery,rozvětvené, bohaté na C7

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich

Číslo ES: 276-158-1

Číslo CAS: 71888-89-6

Toxický pro reprodukci(kategorie 1B) 04/01/2019 04/07/2020
35 kyselina 1,2-benzendikarboxylová dialkyl- (alkyly C7-C11) estery,(nerozvětvené i rozvětvené)

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters

Číslo ES: 271-084-6

Číslo CAS: 68515-42-4

Toxický pro reprodukci(kategorie 1B) 04/01/2019 04/07/2020
36 dipentyl-ftalát (rozvětvený a nerozvětvený)1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and linear

Číslo ES: 284-032-2

Číslo CAS: 84777-06-0

Toxický pro reprodukci(kategorie 1B) 04/01/2019 04/07/2020
37 bis(2-methoxyethyl)-ftalátBis(2-methoxyethyl) phthalate

Číslo ES: 204-212-6

Číslo CAS: 117-82-8

Toxický pro reprodukci(kategorie 1B) 04/01/2019 04/07/2020
38 dipentyl-ftalátDipentyl phthalate

Číslo ES: 205-017-9

Číslo CAS: 131-18-0

Toxický pro reprodukci(kategorie 1B) 04/01/2019 04/07/2020
39 N-pentyl-isopentyl-ftalátn-pentyl-isopentylphthalate

Číslo ES: 933-378-9

Číslo CAS: –

Toxický pro reprodukci(kategorie

1B)

04/01/2019 04/07/2020
40 anthracenový olej[Složitá směs polycyklických aromatických uhlovodíků získaných z černouhelného dehtu s přibližným destilačním rozmezím 300 °C až 400 °C. Je složen převážně z fenanthrenu, anthracenu a karbazolu.]

Anthracene oil

[A complex combination of polycyclic aromatic hydrocarbons obtained from coal tar having an approximate distillation range of 300°C to 400°C (572°F to 752°F). Composed primarily of phenanthrene, anthracene and carbazole.]

Číslo ES: 292-602-7

Číslo CAS: 90640-80-5

Karcinogenní(kategorie 1B)

PBT

vPvB

04/04/2019 04/10/2020
41 dehtová smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní[Destilační zbytky z destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu. Černá tuhá hmota s přibližnou teplotou měknutí od 30 °C do 180 °C. Je složena převážně ze složité směsi aromatických uhlovodíků se třemi a více kondenzovanými jádry.]

Pitch, coal tar, high-temp.

[The residue from the distillation of high temperature coal tar. A black solid with an approximate softening point from 30°C to 180°C (86°F to 356°F). Composed primarily of a complex mixture of three or more membered condensed ring aromatic hydrocarbons.]

Číslo ES: 266-028-2

Číslo CAS: 65996-93-2

Karcinogenní(kategorie 1B)

PBT

vPvB

04/04/2019 04/10/2020
42 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný(zahrnující přesně definované látky a látky UVCB, polymery a homology):

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated

(covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues):

2-[[]4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)fenoxy]ethanol

2-[[]4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethanol

Číslo ES: 618-344-0

Číslo CAS: 9002-93-1

———————————————————–

20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaikosan-1-ol

20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol

Číslo ES: 219-682-8

Číslo CAS: 2497-59-8

————————————————————

2-[[]4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)fenoxy]ethan-1-ol

2-[[]4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol

Číslo ES: 621-345-9

Číslo CAS: 2315-67-5

————————————————————

2-{2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)fenoxy]ethoxy}ethanol

2-{2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol

Číslo ES: 621-341-7

Číslo CAS: 2315-61-9

Vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti 04/07/2019 04/01/2021
43 4-nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný(látky s lineárním a/nebo rozvětveným alkylovým řetězcem s počtem 9 uhlíků kovaletně vázaných s fenolem na pozici 4, ethoxylovaný zahrnující látky UVCB a látky přesně definované, polymery a homology, které obsahují jakýkoli z individuálních isomerů a/nebo jejich kombinaci):

4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated

(substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof):

nonylfenol, ethoxylovaný (EO = 8)

Nonylphenol, ethoxylated (EO = 8)

Číslo ES: 931-754-7

Číslo CAS: –

————————————————————

2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol

2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol

Číslo ES: 230-770-5

Číslo CAS:  7311-27-5

————————————————————

nonylfenol,  ethoxylovaný (EO = 6,5)

Nonylphenol, ethoxylated (EO = 6,5)

Číslo ES: 931-753-1

Číslo CAS:  –

————————————————————

2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethanol

2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol

Číslo ES: 243-816-4

Číslo CAS: 20427-84-3

————————————————————

26-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoxahexakosan-1-ol

26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol

Číslo ES: 604-395-6

Číslo CAS: 14409-72-4

————————————————————

nonylfenol,  ethoxylovaný (EO = 15)

Nonylphenol, ethoxylated (EO = 15)

Číslo ES: 931-756-8

Číslo CAS:  –

————————————————————

nonylfenol, rozvětvený, ethoxylovaný

(1< mol EO <2.5)

Nonylphenol, branched, ethoxylated

(1 – 2.5 moles ethoxylated)

Číslo ES: 500-209-1

Číslo CAS:  68412-54-4

———————————————————–

4-nonylfenol, ethoxylovaný

(1< mol EO <2.5)

4-Nonylphenol, ethoxylated

(1 – 2.5 moles ethoxylated)

Číslo ES: 500-045-0

Číslo CAS:  26027-38-3

————————————————————

nonylfenol, ethoxylovaný

Nonylphenol, ethoxylated

Číslo ES: 500-024-6

Číslo CAS:  9016-45-9

———————————————————-

nonylfenol,  ethoxylovaný (EO = 10)

Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10)

Číslo ES: 931-755-2

Číslo CAS:  –

————————————————————

20-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaikosan-1-ol

20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol

Číslo ES: 248-743-1

Číslo CAS: 27942-27-4

————————————————————

nonylfenol, rozvětvený, ethoxylovaný (CAS# 68412-54-4)

Nonylphenol, branched, ethoxylated (CAS# 68412-54-4)

Číslo ES: 932-688-1

Číslo CAS:  –

———————————————————–

26-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoxahexakosan-1-ol

26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol

Číslo ES: 247-816-5

Číslo CAS: 26571-11-9

———————————————————–

poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(nonylfenyl)-w-hydroxy- (CAS 9016-45-9)

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy- (CAS 9016-45-9)

Číslo ES: 931-562-3

Číslo CAS: 9016-45-9

———————————————————–

isononylfenol, ethoxylovaný

Isononylphenol, ethoxylated

Číslo ES: 609-346-2

Číslo CAS:  37205-87-1

————————————————————

4-nonylfenol, rozvětvený, ethoxylovaný

(1< mol EO <2.5)

4-Nonylphenol, branched, ethoxylated

(1 – 2.5 moles ethoxylated)

Číslo ES: 500-315-8

Číslo CAS:  127087-87-0

———————————————————–

4-nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný

(látky s lineárním a/nebo rozvětveným alkylovým řetězcem s počtem 9 uhlíků kovaletně vázaných s fenolem na pozici 4, ethoxylovaný zahrnující látky UVCB a látky přesně definované, polymery a homology, které obsahují jakýkoli z individuálních isomerů a/nebo jejich kombinaci)

4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated

(substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof)

Číslo ES: 939-993-9

Číslo CAS:  –

————————————————————

4-nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný

(látky s lineárním a/nebo rozvětveným alkylovým řetězcem s počtem 9 uhlíků kovaletně vázaných s fenolem na pozici 4, ethoxylovaný zahrnující látky UVCB a látky přesně definované, polymery a homology, které obsahují jakýkoli z individuálních isomerů a/nebo jejich kombinaci)

4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated

(substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof)

Číslo ES: 938-618-6

Číslo CAS:  –

————————————————————

2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)fenoxy]ethoxy}ethanol

2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol

Číslo ES: 687-833-9

Číslo CAS:  1119449-38-5

———————————————————–

2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)fenoxy]ethanol

2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol

Číslo ES: 687-832-3

Číslo CAS:  1119449-37-4

———————————————————–

nonylfenolpolyglykolether

Nonylphenol polyglycol ether

Číslo ES: 932-998-7

Číslo CAS:  –

———————————————————–

4-nonylphenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný

(látky s lineárním a/nebo rozvětveným alkylovým řetězcem s počtem 9 uhlíků kovaletně vázaných s fenolem na pozici 4, ethoxylovaný zahrnující látky UVCB a látky přesně definované, polymery a homology, které obsahují jakýkoli z individuálních isomerů a/nebo jejich kombinaci)

4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated

(substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof)

Číslo ES: 939-975-0

Číslo CAS:  –

Vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti 04/07/2019 04/01/2021
44 1,2-benzendikarboxylová kyselina, dihexyle­ster, rozvětvený a lineární

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear

Číslo ES: 271-093-5

Číslo CAS: 68515-50-4

Toxický pro reprodukci(kategorie 1B) 27/08/2021 27/02/2023
45 dihexyl-ftalátDihexyl phthalate

Číslo ES: 201-559-5

Číslo CAS: 84-75-3

Toxický pro reprodukci(kategorie 1B) 27/08/2021 27/02/2023
46 1,2-benzendikarboxylová kyselina, dialkyle­stery (alkyly C6-C10); 1,2-benzendikarboxy­

lová kyselina, směsné decyl-, hexyl- a oktyldiestery s obsahem dihexyl-ftalátu ≥ 0,3 % (Číslo ES: 201-559-5):

1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters with ≥ 0,3 % of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5):

1,2-benzendikarboxylová kyselina, směsné decyl-, hexyl- a oktyldiestery

 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters

Číslo ES: 272-013-1

Číslo CAS: 68648-93-1

———————————————————–

1,2-benzendikarboxylová kyselina,  dialkyle­

stery (alkyly C6-C10)

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters

Číslo ES: 271-094-0

Číslo CAS: 68515-51-5

Toxický pro reprodukci(kategorie 1B) 27/08/2021 27/02/2023
47 trixylyl-fosfátTrixylyl phosphate

Číslo ES: 246-677-8

Číslo CAS: 25155-23-1

Toxický pro reprodukci(kategorie 1B) 27/11/2021 27/05/2023
48 perboritan sodný; kyselina perboritá, sodnásůl:

Sodium perborate; perboric acid, sodium salt:

perboritan sodný

Sodium perborate

Číslo ES: 239-172-9

Číslo CAS: 15120-21-5

———————————————————-

kyselina perboritá, sodná sůl

Perboric acid, sodium salt

Číslo ES: 234-390-0

Číslo CAS: 11138-47-9

Toxický pro reprodukci(kategorie 1B) 27/11/2021 27/05/2023
49 peroxymetaboritan sodnýSodium peroxometaborate

Číslo ES: 231-556-4

Číslo CAS: 7632-04-4

Toxický pro reprodukci(kategorie 1B) 27/11/2021 27/05/2023
50 5-sek-butyl-2-(2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxan [1], 5-sek-butyl-2-

(4,6-dimethylcyklohex-3-en-1-yl)-5-methyl-

1,3-dioxan [2]

(zahrnující kterýkoli z jednotlivých stereoizomerů [1] a [2] nebo jakoukoli

jejich kombinaci):

5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1- yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2- (4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl- 1,3-dioxane [2]

(covering any of the indivi­dual tereoisomers of [1] and [2] or any com­bination thereof):

1,3-dioxan, 2-(2,4-dimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-

1,3-Dioxane, 2-(2,4-dimethyl-3-cyclohexene-1-yl)-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-

Číslo ES: 413-720-9

Číslo CAS: 117933-89-8

———————————————————-

5-sek-butyl-2-(2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-

yl)-5-methyl-1,3-dioxan [1], 5-sek-butyl-2-

(4,6-dimethylcyklohex-3-en-1-yl)-5-methyl-

1,3-dioxan [2] (zahrnující kterýkoli z jednotlivých stereoizomerů [1] a [2] nebo jakoukoli jejich kombinaci)

5-sec-Butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2] (covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof)

Číslo ES: 700-927-7

Číslo CAS: –

———————————————————–

2-(2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-yl)-5-methyl-(1-methylpropyl)-1,3-dioxan

2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane

Číslo ES: 601-499-3

Číslo CAS: 117933-89-8

———————————————————–

5-sek-butyl-2-(2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxan

5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane

Číslo ES: –

Číslo CAS: –

———————————————————–

5-sek-butyl-2-(4,6-dimethylcyklohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxan

5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane

Číslo ES: –

Číslo CAS: –

vPvB 27/02/2022 27/08/2023
51 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-terc-pentylfenol (UV-328)2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentyl­phenol (UV-328)

Číslo ES: 247-384-8

Číslo CAS: 25973-55-1

PBTvPvB 27/05/2022 27/11/2023
52 2,4-di-terc-butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)fenol (UV-327)

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2- yl)phenol (UV-327)

Číslo ES: 223-383-8

Číslo CAS: 3864-99-1

vPvB 27/05/2022 27/11/2023
53 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(terc-butyl)-6-(sek-butyl)fenol (UV-350)

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6- (sec-butyl)phenol (UV-350)

Číslo ES: 253-037-1

Číslo CAS: 36437-37-3

vPvB 27/05/2022 27/11/2023
54 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-terc-butylfenol(UV-320)

2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320)

Číslo ES: 223-346-6

Číslo CAS: 3846-71-7

PBTvPvB 27/05/2022 27/11/2023

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

 Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz