DETERGENTY A POVRCHOVĚ AKTIVNÍ LÁTKY

Ekotoxikologické centrum nabízí poradenství v oblasti marketingu detergentů a povrchově aktivních látek.
Služby související s uváděním detergentů a povrchově aktivních látek na trh EU.
– Vyhotovení bezpečnostních listů
– Vyhotovení datových listů složek
– Textové návrhy štítků/ označení
– Oznámení složení na Evropský portál toxikologických středisek (PCN formát)
– Příprava pasu výrobku
– Oznámení do registru pasů výrobků
– Reprezentace společnosti jako výhradní zástupce
V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na telefonu +420 513 035 888, nebo emailem na ekotox(at)ekotox.cz

Nařízení (ES) č. 648/2004 bude zrušeno! Nahradí jej pozměňovací návrh k návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o detergentech a povrchově aktivních látkách, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1020.

Návrh novely nařízení je dostupný zde:https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2023/0217/COM_COM(2023)0217_EN.pdf

  • Pas výrobku
  • Oznámení do registru pasů výrobků
  • Digitální označování Formální nesoulad s nařízením
  • produkt není označen
  • není vystaven pas výrobku
  • technická dokumentace není dostupná nebo kompletní
  • nosič dat, jehož prostřednictvím byl pas výrobku vydán, není v souladu s nařízením
  • nebyl poskytnut štítek nebo informace na štítku