POKUD JSTE DISTRIBUTOR DETERGENTU NEBO POVRCHOVĚ AKTIVNÍCH LÁTEK, JSTE POVINNI DODRŽOVAT TYTO UVEDENÉ POŽADAVKY

Před uvedením detergentu nebo povrchově aktivní látky na trh:

• Zkontrolujte, zda jsou k detergentu nebo povrchově aktivní látce přiloženy požadované dokumenty a štítek, který splňuje požadavky nařízení.
• Zkontrolujte, zda výrobce dodržel požadavky (pas výrobku, datový nosič, záznam produktu v registru pasů výrobků)
Kdy se povinnosti výrobců vztahují na dovozce a distributory?

• Pokud dovozce nebo distributor uvádí detergent nebo povrchově aktivní látku na trh pod svým vlastním jménem, značkou nebo modifikuje detergent nebo povrchově aktivní látku tak, že se již jedná o jiný výrobek.
Pokud dovozce nebo distributor zabalí/přebalí detergent nebo povrchově aktivní látku, má následující povinnosti:

• Zkontrolujte, že na obalu je uvedeno jméno, registrovaná obchodní firma nebo registrovaná ochranná známka, adresa, před nimiž jsou uvedena slova „zabaleno“ nebo „přebaleno“.
• Zajistit shodu požadavky na označování (včetně digitálního označování).
• Uchovávat odkaz na jedinečný identifikátor produktu po dobu 10 let od uvedení detergentu nebo povrchově aktivní látky na trh