Biocidy – oznámení, povolování

Článek 95: seznam účinných látek a dodavatelůTechnická rovnocennostÚčinné látky vyráběné na místě (in situ)  Ošetřené předmětyOznámení/registrace biocidního přípravku podle přechodných opatření

Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí podporu při registraci biocidního přípravku – kontrolu a kompilaci všech dokumentů potřebných pro registraci/oznámení biocidního přípravku podle přechodných opatření pro uvedení na trh v: České republice, Slovenské republice, Polsku, Maďarsku, Rakousku, Německu případně v jiném členském státě EU.

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook: Bezpečnostní list.

Biocidy mohou odborníci a veřejnost používat v širokém spektru oblastí použití, které jsou klasifikované podle typů přípravků. Aby se zajistilo, že používání biocidních přípravků nebude mít nepřijatelné riziko pro lidi, zvířata a životní prostředí, jsou regulovány tak, aby jejich dodávání na trh, prodej a používání s cílem minimalizovat jakékoli nebezpečí, byly kontrolovány.

Nařízení o biocidních přípravcích (BPR, Nařízení (EU) č. 528/2012) se týká dodávání na trh a používání biocidních přípravků, které se používají k ochraně lidí, zvířat, materiálů nebo předmětů před škodlivými organizmy, jako jsou škůdci nebo bakterie, působením účinných látek, které se nachází v biocidním přípravku. Cílem tohoto nařízení je zlepšit fungování trhu s biocidními přípravky v EU a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany lidí a životního prostředí.

Text nařízení byl přijat 22. května 2012 a nabylo platnosti 1. září 2013 s přechodným obdobím pro určité předpisy. Nařízením se ruší směrnice o uvádění biocidních přípravků na trh (směrnice 98/8/ES).

Základní zásadou BPR je, že biocidní přípravek (BP) musí být povolen před tím, než bude dostupný na trhu nebo použitý v Evropské Unii (EU) / Evropském hospodářském prostoru (EHP). Toto se uskutečňuje v dvou po sobě následujících krocích. Jako první krok se hodnotí účinná látka a po splnění kritérií se schválí v určeném typu přípravku (PT). Druhým krokem je povolení každého BP, který se skládá z, obsahuje nebo vytváří schválenou účinnou látku (účinné látky).

Společnosti, které chtějí uvést biocidní přípravky na trh, mohou požádat o povolení přípravku na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Unie.

Typy žádostí:

Technická rovnocennost

Účinné látky vyráběné na místě (in situ)  

Ošetřené předměty

Oznámení/registrace biocidního přípravku podle přechodných opatření

Článek 95: seznam účinných látek a dodavatelů

Schválení dodavatelé účinné látky ethanol

ekotox@ekotox.cz

+420 513 035 888

Kontaktní formulář