Povolení stejných biocidních přípravků

Základní zásady nařízení EU o stejných biocidních přípravcích č. 414/2013 (nařízení o SBP) změněného a doplněného nařízením EU č. 2016/1802 jsou tyto:

  • následné povolení toho stejného biocidního přípravku (SBP) se může udělit na základě hodnocení biocidního přípravku už povoleného nebo registrovaného podle směrnice o biocidních přípravcích 98/8/ES (BPD), nebo
  • už povolené podle nařízení EU o biocidních přípravcích č. 528/2012 (BPR).

Žádost o povolení stejných biocidních přípravků je možné podat, pokud už existuje stejný povolený přípravek nebo pokud je stejný přípravek hodnocen a ještě není povolen. Biocidní přípravek, který už byl povolen, nebo byla podána žádost o povolení, se nazývá „referenční biocidní přípravek“.

Předpokladem pro povolení stejných biocidních přípravků je to, že tyto přípravky jsou shodné až na limitované variace administrativních změn.

Podmínky povolení SBP se budou zakládat na hodnocení provedeném na referenčním BP.

Stejná pravidla uvedená výše pro jeden biocidní přípravek platí i pro kategorii (skupinu) biocidních přípravků (BPF). Povolení stejného biocidního přípravku se může udělit i na jednotlivé přípravky z kategorie biocidních přípravků.

Povolení stejných biocidních přípravků

Povolení stejných biocidních přípravků