Implementace požadavků r-BL

Chemický managementManagement rizik v podnikuScreening bezpečnostního listu – Analýza stavu BLREACH + CLP screeningKomunikace v rámci dodavatelského řetězceUžitečné tipy k zvládnutí požadavků a výzev evropské chemické legislativy

Implementace požadavků r-BL na pracovišti a škálování ES

Implementace požadavků r-BL – Obsahová náplň:

 1. Identifikace parametrů scénáře expozice na základě podkladů od zákazníka (rozšířený bezpečnostní list t.j. r-BL);
 2. Identifikace podmínek použití v podniku vzhledem k ES na základě podkladů od zákazníka (interní dokumentace,…);
 3. Identifikace parametrů a hodnot vzhledem k použití modelů a konkrétních informací z posuzovaného procesu včetně použití měřených parametrů pro konkrétní procesy;
 4. Výpočty škálovaných parametrů a prověření jejich aplikovatelnosti (modelování);
 5. Vyhodnocení výsledků škálování a posouzení nutnosti dodatečných kroků – zpráva a formalizace dokumentace.

V případě, že si objednáte IMPLEMENTACI POŽADAVKŮ r-BL NA PRACOVIŠTI – ŠKÁLOVÁNÍ ES, dodáme Vám:
– Zprávu o implementaci požadavků r–BL (škálování scénáře expozice) pro konkrétní látku jako takovou nebo obsaženou ve směsi používanou ve vašem podniku, která zahrnuje – PDF dokument:

 1. Identifikaci parametrů scénáře expozice od vašeho dodavatele (podmínky použití popsané pomocí deskriptorů použití, provozní podmínky, opatření na řízení rizik;
  b. Definování limitních hodnot pro látku podle národní legislativy;
  c. Definování podmínek použití ve vašem podniku;
  d. Porovnání provozních podmínek ve vašem podniku s podmínkami navrhovanými výrobcem v r-BL;
  e. Porovnání používaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) ve vašem podniku s OOPP navrhovanými výrobcem v r-BL;
  f. Vyhodnocení souladu ES s použitím ve vašem podniku a posouzení nutnosti dodatečných kroků.