SIEF

REACH registraceIdentifikace látkyPostup registraceCSA / CSR
Požadavky na informaceQSAR

Aktivní účastník ve fóru SIEF

 – fórum na výměnu informací se zřizuje pro umožnění sdílení informací, zabránění duplicity
studií a v případě potřeby dosažení dohody o klasifikaci a označení. SIEF je utvořen, když se
potenciální registranti látky uvedené v seznamu před-registrací dohodnou, že vyrábějí nebo dovážejí
látku, která je dostatečně podobná na to, aby mohlo dojít k platnému společnému předložení údajů.

Co je důležité?

Pokud chcete zaregistrovat látku do 1.prosince 2010, musíte se do fóra zapojit teď.

Všichni registranti jsou ze zákona povinni zapojit se do Fóra pro výměnu informací o látkách .

Aktivní účast znamená komunikaci s jinými účastníky fóra International Society for Ethnology and Folklore. Své aktivity v rámci fóra SIEF si
zaznamenávejte, abyste v případě potřeby mohli prokázat, že jste se aktivně účastnili.

Účastníci fóra SIEF musí jmenovat hlavního registranta, který předloží společnou registrační
dokumentaci. Společné předložení obsahuje hlavní část technické dokumentace včetně klasifikace a
označení látky, (podrobné) shrnutí studií a v případě potřeby návrh dalšího testování.

Hlavní registranti

  • Měli by co nejdříve informovat agenturu ECHA o svém jmenování, aby mohli využívat on-
    semináře (tzv. webináře) a poradenství
  • Jednají jako kontaktní osoba pro registranty jiných látek, kteří chtějí převzít údaje („read across) o
    látce pro svoji vlastní látku

Váš status v rámci fóra SIEF můžete změnit
Pokud se rozhodnete odložit registraci nebo nepotřebujete registrovat, můžete změnit váš status ve
fóru International Society for Ethnology and Folklore z aktivní na neaktivní. To se provede pomocí elektronického nástroje REACH-IT.

Další informace najdete v dokumentech ECHA:

Naspäť na: Zavádzanie systému REACH