Oznámení/registrace biocidního přípravku podle přechodných opatření

Oznámení biocidních přípravků se uplatňuje pouze na přípravky před schválením účinných látek pro daný typ přípravku (link na: obsah stránky word dokument „typy pripravku“) v EU. Biocidní přípravky, které obsahují účinné látky podporované v rámci Programu přezkumu na úrovni EU („stávající účinné látky pro daný typ přípravku“) musí být oznámeny podle národních předpisů (v České republice je to Zákon č. 324/2016 Sb. o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) (§ 14)).

Společnost, která chce uvést na trh na území České republiky biocidní přípravek obsahující účinné látky před schválením, má povinnost oznámit informace o tomto přípravku Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím informačního systému (CHLAP) nejpozději 15 dnů přede dnem uvedení takového biocidního přípravku na trh.

Více informací o Registru CHLAP: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CHLAP/o-aplikaci

 

Oznámení/registrace biocidního přípravku podle přechodných opatření