REACH a CLP AUDIT

REACH managementREACH + CLP screening
Chemický managementNásledný užívateľScénář expoziceKontrola a sankceZavádění systému REACH

REACH & CLP AUDIT

1. CO ZÍSKÁTE, pokud si objednáte REACH a CLP audit:

 • Definované postavení vašeho podniku v rámci chemické legislativy (registrace, notifikace, povolení,…);
 • Identifikované odpovědnosti a povinnosti vašeho podniku ve vztahu k REACH a CLP legislativě;
 • Kategorizaci chemických látek: SVHC, CMR látky, hodnocení látek podle CoRAP, chemické látky nebezpečné pro ŽP za použití softwaru CHEMDOX na základě podkladů od zákazníka;
 • Posouzení povinností při výrobě a dovozu předmětů, které obsahují látky s cíleným uvolňováním, nebo obsahují SVHC látky;
 • REACH Identifikace nedostatků, vymezení nesouladu s požadavky legislativy;
 • DOPORUČENÍ, návrh řešení a postupů, které je potřeba implementovat.

2. CO ZAJISTIT před objednáním služby REACH a CLP auditu:

 • Identifikovat všechny produkty používané ve vaší společnosti;
 • Identifikovat typy svých dodavatelů a odběratelů;
 • Shromáždit všechnu dokumentaci (BL, r-BL) pro produkty používané ve vaší společnosti.

3. VÝSTUP REACH a CLP auditu:

 • Databáze látek kategorizovaných z hlediska: SVHC látek, CMR látek, nebezpečnosti pro životní prostředí; hodnocení CoRAP, PDF dokument;
  (Jednotlivé seznamy látek jsou vypracovány prostřednictvím softwaru CHEMDOX).
 • Správa o analýze aktuálního stavu ve vašem podniku, PDF dokument obsahuje:
  • definované povinnosti podniku v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce, použití látek a směsí;
  • určení postavení podniku ve vztahu k REACH a CLP legislativě;
  • identifikovaní nesouladu s požadavky REACH a CLP legislativy a návrh doporučení jejich řešení a postupů pro implementaci.

Objednať