Pravidla pro označování a balení

Obecná pravidla používání štítků

Všeobecná a zvláštní pravidla, která se týkají obsahu a používání štítku podle nařízení CLP, jsou uvedeny v článku 31 nařízení CLP.

V nařízení CLP se stanovuje, že štítky musí být pevně připevněny k jedné nebo více stranám obalu, který bezprostředně obsahuje látku nebo směs, tak, aby bylo možno údaje číst vodorovně, je-li balení uloženo v obvyklé poloze. Samotné prvky označení, zejména výstražné symboly nebezpečnosti, musí zřetelně vystupovat z pozadí. Všechny prvky označení musí mít takovou velikost a uspořádání, aby byly snadno čitelné. Musí být vyznačeny zřetelně a neodstranitelně. Štítek se nepožaduje, pokud, jsou prvky označení zřetelně uvedeny přímo na obalu.

Pravidla pro označování a balení

Pravidla pro označování a balení