Tabákové výrobky – označování a balení

Tabákové výrobky – označování a balení
Podle §12 zákona č. 180/2016 Sb. musí být na vnějším obalu určeném pro spotřebitele a na letáku tyto informace:

Pro elektronické cigarety a náhradní náplně

 • kontaktní údaje výrobce, dovozce nebo distributora,
 • používání a skladovaní včetně upozornění, že se nedoporučuje, aby je používali mladiství a nekuřáci,
 • kontraindikace,
 • varování pro konkrétní rizikové skupiny,
 • možné nepříznivé účinky,
 • návykovost a toxicita.
 • seznam všech složek nacházejících se ve výrobku v sestupném pořadí podle hmotnosti, obsah nikotinu ve výrobku a množství nikotinu v jedné dávce, číslo šarže a doporučení, aby se výrobek uchovával mimo dosah dětí,
 • prvky a znaky v souvislosti s informací o obsahu nikotinu a příchutích,
 • zdravotní varování: „Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití nekuřáky se nedoporučuje.“.

Pro bylinné výrobky určené ke kouření

 • zdravotní varování: „Kouření tohoto výrobku škodí Vašemu zdraví.“.

OZNAMOVACÍ INFORMACE O TRHU VÝROBCE, DOVOZCE A DISTRIBUTORA

Výrobce, dovozce nebo distributor elektronických cigaret a náhradních náplní do nich je povinen předložit následující za informace za každý kalendářní rok, a to nejpozději do 31. Května následujícího kalendářního roku:

 • souhrnné informace o objemu prodeje podle obchodní značky a typu výrobku,
 • informace o preferencích různých spotřebitelských skupin, včetně mladých lidí, nekuřáků a hlavních typů současných uživatelů,
  informace o způsobu prodeje výrobků,
 • souhrny jakýchkoliv průzkumů trhu provedených ke zjištění výše uvedených informací. Informace k elektronickým cigaretám a náhradním náplním s obsahem nikotinu se předkládají v českém a anglickém jazyce. Informace k elektronickým cigaretám a náhradním náplním bez obsahu nikotinu se předkládají v českém jazyce.
  Tabákové výrobky – označování a balení