Exportné služby Južná Kórea

Zjednodušený export do Jižní Koreje ve spolupráci s Korea Testing & Research Institute

Ekotoxikologická centra ve spolupráci s experty korejské společnosti KTR (Korea Testing & Research Institute) poskytují konzultační služby, komplexní služby a poradenství při vývozu chemických látek a směsí do Jižní Koreje. Nabízíme naše zkušenosti s uvedením nových produktů na jihokorejský trh společně s kontakty na důležité instituce zodpovědné za kontrolu a provoz trhu s chemickými látkami a směsmi.

Zákon o registraci a hodnocení – Chemických látek

Zákon o registraci a hodnocení – Chemických látek (K-REACH) byl přijat 22. května 2013 ministerstvem životního prostředí v Jižní Koreji a nabyl účinnosti 1. ledna 2015. Zákon je také známý jako Korea REACH pro svou podobnost s nařízením EU REACH.

Podle K-REACH každá osoba, která má v úmyslu vyrábět nebo dovážet novou chemickou látku nebo alespoň jednu tunu ročně určené existující chemické látky podléhající registraci, zaregistruje chemickou látku dříve, než vyrobí nebo doveze. K-REACH rovněž stanovuje požadavky pro společnosti, aby oznamovaly objem a použití látek, které vyrábějí / dovážejí a oznamují předměty obsahující nebezpečné chemické látky.

Zákon o chemické kontrole (CCA)

Kontrolní zákon o chemických látkách (předtím toxický kontrolní zákon) byl přijat v květnu v roce 2013 a nabyl platnosti 1. ledna 2015. Jde o nový zákon zaměřený na chemické hlášení a prevenci chemických havárií. Podle CCA každá osoba, která vyrábí nebo dováží chemickou látku, ověří, zda jejich chemický výrobek obsahuje jakoukoli regulovanou látku a podrobnosti poskytne ministerstvu životního prostředí. Každá osoba, která má v úmyslu zřídit a provozovat zařízení na manipulaci s toxickými chemickými látkami, vypracuje zprávu o analýze důsledků na místě, která vyhodnotí vliv možné chemické havárie na okolní prostředí a obyvatelstvo.

CCA rovněž vyžaduje, aby každá osoba, která se zabývá chemickými látkami náchylnými k havárii nad určité množství, připravovala a předložila pohotovostní plán každých pět let.

Ve spolupráci s KTR poskytujeme zákazníkům podporu včetně testování, analýzy a hodnocení, technického poradenství, certifikace a školení, které tvoří technickou infrastrukturu korejského průmyslu.

Kontaktujte nás a vyhněte se tak možným potížím.