CLP plakáty

Plakát: Klasifikace, označování a balení podle CLP (CZ) (594×841)
CLP plakáty

CLP plakáty
Popis:
Plakát na stěnu – klasifikace, označování a balení podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) o klasi­fikaci, označovaní a balení látek a směsí; znění vět je upraveno podle nařízení Komise 918/2016/EU (8. ATP).

Rozměr:
594mm x 841mm

Cena za kus:
302,50 Kč s DPH (1-9ks)
260,15 Kč s DPH (10-19ks)
242,00 Kč DPH (20+ ks)
( +balné, +poštovné )

Objednat