Soubor nástrojů QSAR

QSAR

Tento soubor nástrojů je softwarová aplikace určená uživatelům z oblasti státní správy, chemického průmyslu a jiných zainteresovaných stran, která má sloužit k doplnění chybějících informací o (eko)toxikologických údajích potřebných k posouzení nebezpečnosti chemických látek. QSAR seskupuje informace a nástroje z různých zdrojů do logického pracovního toku. Pro tento pracovní tok je rozhodující seskupení chemických látek do jednotlivých kategorií.

Hlavními rysy souboru nástrojů jsou:

  1. Identifikace příslušných strukturálních charakteristik a potenciálního mechanismu nebo způsobu účinku cílové chemické látky.
  2. Identifikace dalších chemických látek, které mají stejné strukturální vlastnosti anebo mechanismus nebo způsob účinku.
  3. Využití existujících experimentálních údajů pro doplnění chybějících údajů.

Příklady použití souboru nástrojů QSAR organizace OECD

Názorné příklady propagující použití souboru nástrojů QSAR organizace OECD v souvislosti s lhůtou v roce 2018. V části 1, která je úvodní poznámkou, jsou poskytnuty základní informace o souboru nástrojů QSAR organizace OECD včetně obecných doporučení. V části 2 jsou uvedeny případové studie pro vybrané látky.

https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/pg_report_qsars_sk.pdf/13f4edf5-4d45-432d-8dc9-85918a1dafff

Quantitative Structure Activity Relationships (QSAR)

– kvantitativní vztahy struktury a aktivity představují metody pro odhad vlastností chemické látky v závislosti na její molekulární struktuře a mají potenciál poskytovat informace o nebezpečnosti chemických látek, za současného snížení času a testování na zvířatech a v neposlední řadě tyto metody šetří zdroje.

The QSAR Application Toolbox

aplikační nástroj byl vyvinut pod záštitou OECD a je to software určený k použití pro vlády, chemický průmysl a další zainteresované strany užitečný při zaplňování mezer v (eko)toxických údajích potřebných pro posouzení nebezpečnosti chemických látek.