Ochrana osobních údajů – Ekotoxikologické centrum

Ochrana osobních údajů – Tato stránka by Vám měla pomoci objasnit, které údaje sbíráme, co s nimi děláme a jak můžete uplatnit svá práva týkající se Vašich osobních údajů.

Ochranu soukromí a Vašich osobních údajů považujeme za velmi důležitou. S Vašimi osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR).

Jaké údaje sbíráme?

Sbíráme jen údaje, u kterých k tomu máme nějaký důvod nebo Váš souhlas. Těmito údaji mohou být:

 • Jméno a příjmení
 • E-mail, telefonní číslo
 • IČO, DIČ, adresa
 • Cookies, IP adresa.

Tyto údaje uchováváme po dobu 3 let, pokud nám delší dobu neukládají právní předpisy. Při zpracovávání Vašich osobních údajů nám pomáhají tito zpracovatelé:

 • Společnost Google – https://policies.google.com/privacy/update(protože máme na webu kódy pro AdWords měření konverzí a Analytics pro sledování statistik návštěvnosti)
 • Společnost Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/update(protože se na našich stránkách nacházejí propojení na sociální síť, např. u ikony a tlačítku „líbí se mi“)
 • Poskytovatel služby Hotjar – https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment(protože nabízí možnost komunikace prostřednictvím vyskakovacího okna a poskytuje přehled o Vaší činnosti na našich stránkách, abychom mohli stránky přizpůsobovat zájmům uživatelů našich stránek)
 • Společnost Solitea – https://www.idoklad.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ (pokud Vám vystavíme fakturu, budou Vaše údaje uložené u tohoto zpracovatele služby iDoklad)
 • Společnost Mailchimp® – (služby společnosti využíváme pro rozesílání informací o chemické legislativě a akčních nabídkách)

Kdy údaje sbíráme?

Údaje sbíráme jen tehdy, když k tomu máme některý z oprávněných důvodů. Takže pokud:

 • jste k tomu udělili dobrovolný souhlas,
 • je zpracování nevyhnutelné pro plnění našich povinností, které vyplývají z uzavření smluv; může se týkat zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které jsou spojeny s provedením dohodnuté služby,
 • je zpracování nevyhnutelné pro plnění našich povinností, které nám ukládají právní předpisy,
 • je zpracování nevyhnutelné pro zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů,
 • zpracování je nevyhnutelné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy a základní práva a svobody subjektu údaje vyžadujících ochranu osobních údajů.

Používáme cookies?

Jako většina stránek na internetu, i my využíváme tzv. cookies. Více informací naleznete na samostatné stránce – link na cookies.

Tím, že používáte náš web, dáváte najevo souhlas s pravidly použití těchto stránek. Pokud s nimi nesouhlasíte, prosíme, nepoužívejte náš web.

Kde můžete uplatnit námitky se zpracováním osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitky, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními nebo obdobnými účinky, zahrnující také profilování můžete uplatnit přes email na ekotox(at)ekotox.cz.

Tato pravidla byla naposledy upravena 24.5.2018

Ochrana osobních údajů.

Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

Traťová 574/1
619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888
Mobil: +420 734 152 492
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz

IČO: 29376980
DIČ: CZ29376980