Článek 95: seznam účinných látek a dodavatelů

Biocidy – oznámení, povolováníTechnická rovnocennostÚčinné látky vyráběné na místě (in situ)  Ošetřené předmětyOznámení/registrace biocidního přípravku podle přechodných opatření
Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí podporu při registraci biocidního přípravku – kontrolu a kompilaci všech dokumentů potřebných pro registraci/oznámení biocidního přípravku podle přechodných opatření pro uvedení na trh v: České republice, Slovenské republice, Polsku, Maďarsku, Rakousku, Německu případně v jiném členském státě EU. Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook: Bezpečnostní list.

Článek 95: seznam účinných látek a dodavatelů
Cílem článku 95 nařízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012 (BPR) je zajistit stejné zacházení s osobami, které uvádějí účinné látky na trh, a co nejrychleji vytvořit stejné podmínky pro všechny existující účinné látky na trhu. K dosažení tohoto cíle Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejňuje seznam relevantních účinných látek a dodavatelů (látka a přípravek).

Od 1. září 2015 není možné na trh EU dodat biocidní přípravek (sestávající se, obsahující nebo vytvářející příslušnou látku), pokud dodavatel látky nebo dodavatel přípravku není zahrnut do seznamu podle článku 95 (pro typ přípravku (PT)), do kterého přípravek patří).

Článkem 95 vzniká povinnost pro osoby, které dodávají biocidní přípravek na trh, zajistit, aby buď „dodavatel látky“, nebo „dodavatel přípravku“ byl zahrnut do seznamu zveřejněného agenturou ECHA podle článku 95 (pro PT, do kterého přípravek patří). „Alternativní dodavatelé“ musí předložit agentuře ECHA žádost podle článku 95, aby mohli být uvedeni na seznamu.

Ne všechny společnosti vyžadují zařazení do seznamu podle článku 95. Stačí, pokud je uvedena jedna společnost v dodavatelském řetězci. Seznam podle článku 95 je strukturován podle účinné látky.

Jména dodavatelů (a jejich země) jsou uvedeny v seznamu a je uvedena jejich úloha jako „dodavatel látky“ a / nebo „dodavatel přípravku“. Uvádějí se v něm i příslušné PT a datum zařazení subjektu na seznam.

Článek 95: seznam účinných látek a dodavatelů