Materiály pro styk s potravinami

Ekotoxikologické centrum nabízí poradenské služby a zajištění dokumentace prokazující soulad s legislativou:
• kontrola dokumentace;
• příprava podpůrné dokumentace;
• vypracování Prohlášení o shodě;
• individuální konzultace.

Pokud máte dotazy, kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888, nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz.
 

Bezpečnost potravin je jedním z klíčových faktorů pro ochranu lidského zdraví. Neméně důležitá je bezpečnost materiálů a předmětů, které s potravinami přicházejí do styku (dále jen FCM – Food Contact Materials). Obaly, láhve, kuchyňské pomůcky, nádobí, potravinové dózy ale i povrchy v potravinářských provozech a zařízeních mohou obsahovat látky schopné migrace do potravin. Je nezbytné zajistit, aby tyto látky nepřecházely do potravin v množství, které by mohlo ohrozit zdraví lidí nebo způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin či způsobit zhoršení jejich organoleptických vlastností.

Výrobci, dovozci a následní uživatelé FCM jsou povinni prokázat, že složky výrobku, který se chystají uvést na trh nepřekračují zákonem stanovené limity migrace a že je výrobek pro spotřebitele bezpečný.

V Evropské Unii musí být materiály a předměty určené ke styku s potravinami vyráběny v souladu s Nařízením komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správných výrobních postupech materiálů a předmětů určených ke styku s potravinami a musí splňovat náležitosti stanovené v Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených ke styku s potravinami.

Plasty, recyklované plasty, keramika, regenerovaná celulóza, aktivní a inteligentní materiály, bisfenol A, epoxidové deriváty, N-nitrosoaminy a N-nitrosující látky, polyamidové a melaminové plastové kuchyňské potřeby z Číny a Hongkongu – tyto všechny jsou kromě (ES) č. 1935/2004 dále upravované zvláštními nařízeními nebo směrnicemi.


Prohlášení o shodě

Ke specifickým materiálům (např. plasty, fólie z regenerované celulózy, keramika atd.) musí být přiloženo písemné prohlášení o tom, že použité materiály odpovídají příslušným předpisům – Prohlášení o shodě.

Shoda musí být podložena podpůrnou dokumentací, která je přístupná pro kontrolní orgány.

Prohlášení o shodě shrnuje informace o výrobci/dovozci/následném uživateli, o materiálu/výrobku samotném a také o způsobu a podmínkách jeho užívání. Správně vypracované prohlášení o shodě je prostředkem, který umožní přístup k důležitým informacím pro každého dalšího uživatele bez nutnosti sdílení jiných důvěrných informací.

Chemický management

REACH Conference 2024