Proč je BL potřebný?

Bezpečnostni listBL – definiceObsah bezpečnostního listuFormát BLJazyk použitý v BLOdpovědnost za obsah BLRevize BLPro které látky nebo směsi?

 Proč je BL potřebný?

Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi bezpečnostních listů a souvisejících dokumentů použitých chemických látek a směsí, ale i komunikaci v dodavatelském řetězci, nebo výpočet dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky, produkty nebo podnikání…

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook: Bezpečnostní list

KBÚ je hlavním nástrojem informovanosti – poskytují se v něm informace o látce nebo směsi v dodavatelském řetězci ve směru i proti směru. Má mezinárodní formát (GHS). V EU platí formát podle Nařízení komise (EU) 2015/830.

Obsahuje potřebné údaje pro bezpečné nakládání s látkou nebo směsí pro všechny uživatele látek samotných, směsí nebo výrobků.

Zaměstnavatel může s jejich pomocí stanovit, zda se na jeho pracovišti vyskytují nějaké nebezpečné směsi nebo látky a současně může posoudit nebezpečí pro zdraví a bezpečnost pracovníků, které vyplývá z jejich používání.


Bezpečnostní list
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list – definice
Obsah BL
Formát BL
Jazyk použitý v BL
Odpovědnost za obsah BL
Proč je BL potřebný?
Revize BL