UFI kód (jednoznačný identifikátor složení)

Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí komplexní služby zahrnující, vypracování a/nebo revizi bezpečnostních listů a štítků, přípravu dokumentace pro poskytování informací v harmonizovaném formátu agentuře ECHA, vygenerování UFI kódu a vytvoření systému pro správu UFI kódů ve vašem podniku s vazbou na nové požadavky CLP nařízení a tím zajistit ochranu zdraví zaměstnanců a široké veřejnosti ve vašem dodavatelském řetězci.

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook: Bezpečnostní list.

Máte v podniku vypracován postup pro přidělování UFI kódů?

Pokud uvádíte na trh výrobky pro spotřebitelské a profesionální použití, povinnost uvádět UFI kódy na štítku se vás týká už od 1. ledna 2021!

 

Jednoznačný identifikátor složení (UFI) je určen pro vytvoření jedinečného spojení mezi produktem uvedeným na trh a dostupnými informacemi pro ochranu zaměstnanců a široké veřejnosti pracující s látkou.

UFI je 16-znakový alfanumerický kód. Podmínkou přidělení UFI kódu je jeden UFI = jeden produkt.

V případě nebezpečných směsí pro průmyslové použití a v případě směsí, které nejsou zabaleny, může být UFI kód alternativně uveden v BL (v části 1.1).

Pokud je složení směsi v produktech stejné, může se stejný UFI použít na štítku produktů ve všech zemích EU nebo na štítku výrobků v rámci té stejné země, případně pokud se uvádí na trh pod různými obchodními názvy.

Vygenerovat nový UFI je potřeba, pokud nastane jedna z následujících změn:

  • přidání, nahrazení nebo vypuštění jedné nebo více složek směsi
  • změna koncentrace složky směsi přesahující rozmezí koncentrace uvedené v původním podání
  • změna v koncentraci složky přesahující stanovené limity

Agentura ECHA vytvořila nástroj, který umožňuje jednoznačné nebo skupinové generování UFI a je k dispozici ve všech jazycích EU. Nástroj je dostupný na stránce ECHA:

https://ufi.echa.europa.eu/#/create

CHEMDOX (IT nástroj) vyvinutý pro tvorbu bezpečnostních listů, správu BL a management chemických látek, směsí a výrobků, slouží i pro generování zpráv pro předkládání informací agentuře ECHA podle přílohy VIII k CLP nařízení v doporučeném harmonizovaném formátu (PCN formát).

Informace o funkcích softwaru CHEMDOX a možnostech jeho zakoupení jsou dostupné na stránce:
https://ekotox.cz/o-spolecnosti/nabizime/sw-produkty/

Buďte včas připraveni na změnu štítků pro vaše výrobky! Přípravu a tisk jednoznačných identifikátorů složení je potřeba pečlivě naplánovat a začlenit do harmonogramu podniku a může se provést před příslušnými konečnými termíny.