Technická rovnocennost

Biocidy – oznámení, povolováníČlánek 95: seznam účinných látek a dodavatelůÚčinné látky vyráběné na místě (in situ)  Ošetřené předmětyOznámení/registrace biocidního přípravku podle přechodných opatření
Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí podporu při registraci biocidního přípravku – kontrolu a kompilaci všech dokumentů potřebných pro registraci/oznámení biocidního přípravku podle přechodných opatření pro uvedení na trh v: České republice, Slovenské republice, Polsku, Maďarsku, Rakousku, Německu případně v jiném členském státě EU. Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook: Bezpečnostní list.

Účelem článku 54 nařízení o biocidních přípravcích (EU č. 528/2012 BPR) je umožnit Evropské agentuře pro chemické látky ECHA určit podobnost chemického složení a profilu nebezpečnosti účinných látek, které se mohou lišit podle hodnocení složení, pro účely schválení (referenční zdroj).

Posouzení technické rovnocennosti se vyžaduje, pokud se účinná látka, která se má použít v biocidním přípravku (BP), liší od referenčního zdroje schválené účinné látky tím, že má odlišný výrobní proces, jiné výrobní místo nebo jiného výrobce.

Pozitivní rozhodnutí o technické rovnocennosti účinné látky vydané agenturou ECHA je vyžadovaným prvkem žádosti o povolení BP (delegované nařízení Komise (EU) č. 837/2013, kterým se mění a doplňuje příloha III k BPR).

Technická rovnocennost

Technická rovnocennost