Technická rovnocennost

Účelem článku 54 nařízení o biocidních přípravcích (EU č. 528/2012 BPR) je umožnit Evropské agentuře pro chemické látky ECHA určit podobnost chemického složení a profilu nebezpečnosti účinných látek, které se mohou lišit podle hodnocení složení, pro účely schválení (referenční zdroj).

Posouzení technické rovnocennosti se vyžaduje, pokud se účinná látka, která se má použít v biocidním přípravku (BP), liší od referenčního zdroje schválené účinné látky tím, že má odlišný výrobní proces, jiné výrobní místo nebo jiného výrobce.

Pozitivní rozhodnutí o technické rovnocennosti účinné látky vydané agenturou ECHA je vyžadovaným prvkem žádosti o povolení BP (delegované nařízení Komise (EU) č. 837/2013, kterým se mění a doplňuje příloha III k BPR).

Technická rovnocennost

Technická rovnocennost