Exportné služby Kanada

Zjednodušený export do Kanady ve spolupráci s HDTS Chemicals Inc.

Ekotoxikologická centra ve spolupráci s experty kanadské společnosti HDTS Chemicals Inc. poskytují konzultační služby, komplexní služby a poradenství při vývozu chemických látek a směsí do Kanady. Nabízíme naše zkušenosti s uvedením nových produktů na kanadský trh spolu s kontakty na důležité instituce zodpovědné za kontrolu a provoz kanadského trhu s chemickými látkami a směsmi.

Dne 21.9.2017 nabyla účinnosti obchodní dohoda CETA mezi Evropskou Unií a Kanadou. Dohoda není ještě úplně uplatňována, protože bude probíhat dodatečná ratifikace členskými státy a někde i regionálními parlamenty.

V každém případě dochází k odstranění 98% cel ve vzájemném obchodu.

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí podporu při plnění legislativních požadavků při vstupu na kanadský trh (například notifikace látek, plnění oznamovacích povinností, uvedení kosmetických a dalších výrobků…) ve spolupráci s našimi partnery.

Kanadský zástupce pro import chemických látek a směsí

Při dovozu do Kanady vyžadují zahraniční subjekty kanadského zástupce, aby jednal jako registrující nerezident. HDTS Chemicals Inc. je kanadský zástupce pro import od roku 2001, který vám pomůže při dovozu na kanadský trh. V rámci spolupráce vám umíme pomoci s prodejem a marketingem v Kanadě v kontextu kanadského zákona o ochraně životního prostředí (CEPA) a konkrétně NSNR (New Substances Notification Regulations). V rychlém čase Vám zprostředkujeme služby oznamování NSN pro nové látky, které jsou dováženy do Kanady. Důvěrnost vašich transakcí je chráněná dohodami o mlčenlivosti.

Jak kanadský zástupce pro import funguje

Když společnost Environment Canada obdrží balík NSN od společnosti nebo jednotlivce, který navrhuje dovážet nebo vyrábět novou látku, uskuteční se společný proces posuzování se společností Health Canada s cílem zjistit, zda existuje potenciál nežádoucích účinků látky na životní prostředí a lidské zdraví. Aby bylo možné toto posouzení usnadnit, balík NSN musí obsahovat všechny požadované administrativní a technické údaje a musí být poskytnut programu NS, Divize nových látek v prostředí Kanady před výrobou nebo dovozem látky.

Nová spolupráce umožňuje zahraničním výrobcům chemických látek rozvíjet strategie pro import chemických látek a polymerů, které nejsou DSL, do Kanady tím, že jednají jako kanadský agent a /nebo zástupce pro import. Všichni zahraniční oznamovatelé musí používat službu kanadského agenta nebo si založit účet v kanadské agentuře pro výnosy (Canada’s revenue agency).

Poskytované služby:

  • Oznámení o nové látce (NSN)
  • Kanadský agent pro NSN
  • Importér záznamu pro NSN
  • Vytváření a revize kanadských SDS
  • Dodavatelský partner CACD
  • Kontaktujte nás pro získání informací a vyhněte se možným potížím při exportu.

Kontaktujte nás pro získání informací a vyhněte se možným potížím při exportu.