Žádost o zasílání informací

Žádost o zasílání informací (informační servis EkotoxInfo) poskytuje společnost Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. v českém jazyce zdarma, na základě žádosti, kterou zájemce zaslal formou vyplněného formuláře, nebo na e-mailovou adresu společnosti: ekotox(at)ekotox.cz.

Informační servis EkotoxInfo je zaměřený na oblast legislativy chemických látek a směsí, biocidů, kosmetických přípravků, stavebních výrobků a všeobecné bezpečnosti předmětů s důrazem na chemickou bezpečnost. Informujeme také o důležitých školeních, seminářích a konferencích z předmětné oblasti. Hlavními zdroji informací jsou Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), Evropská komise, Evropský svaz chemického průmyslu (CEFIC), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a další zdroje.

Jedná se o výběr toho nejzajímavějšího z předmětné oblasti, a tak není pravidlem, že budou všechny zprávy jednotlivých institucí námi překládány a rozesílány. Informace zasíláme v českém jazyce. Většinou se jedná o zkrácené textové zprávy ve formátu neautorizovaného překladu z původního – většinou anglického jazyka s příslušnými linky, nebo přílohou. Cílem služby EkotoxInfo je upozornit na aktuální témata, poskytnout základné informace z různých zdrojů a informovat o aktuálních školeních, seminářích… Společnost Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. neodpovídá v žádném případě za použité převzaté informace, ani za způsob jejich použití. Pevně věříme, že zprostředkované informace budou pro Vás užitečné. Těšíme se i na Vaše připomínky a návrhy na zlepšení informačního servisu – EkotoxInfo.
Žádost o zasílání informací

Žádost o zasílání informací

Přihlášení k odběru informací: