Chemický management

Management rizik v podnikuScreening bezpečnostního listu – Analýza stavu BLREACH + CLP screeningImplementace požadavků r-BLKomunikace v rámci dodavatelského řetězceUžitečné tipy k zvládnutí požadavků a výzev evropské chemické legislativy

Chemický management – Řízení rizik při výrobě

Chemický management – Ekotoxikologické centrum Vám nabízí poradenství šité na míru pro oblast managementu chemických látek, směsí a předmětů ve Vašem podniku (legislativu REACH, CLP,…) s cílem minimalizovat rizika a zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a životního prostředí.

Pokud máte dotazy, kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888, nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz.

 • Analýza aktuálního stavu Vaší společnosti a definování povinností REACH a CLP legislativy.
 • Identifikace nesouladu s požadavky REACH a CLP legislativy a návrh jejich řešení a postupů.
 • Kategorizace Vašich produktů, předmětů (SVHC, CMR, CoRAP, nebezpečnost pro ŽP,…).
 • Identifikace Vašich produktů (látek, směsí, surovin a předmětů) z podkladů BL, e-BL, z pohledu chemické legislativy.
 • Databáze produktů, jejich složení a dodavatelů.
 • Posouzení kvality BL/e-BL na základě Metodiky.
 • Identifikace nedostatků v BL/e-BL a návrh doporučení jejich řešení a postupů.
 • Komunikace s dodavateli za účelem doplnění nedostatků.
 • Identifikace rizik ve Vašem podniku (SVHC, PBT, vPvB,…)
 • Identifikace opatření managementu rizik (RMM) ve Vašem podniku a posouzení jejich efektivity (Fitness Check)
 • Návrh možností řízení rizik (Risk Management Options) pro zabezpečení kontroly rizik z výroby a používání produktů.

Pro efektivní fungování chemického managementu v podniku je potřeba mít zajištěno:

Cílová skupina: výrobci, dodavatelé a následní uživatelé bez omezení množství používaných chemických látek, směsí a předmětů.

Bezpečné používání chemických látek a směsí by mělo být nejvyšší prioritou pro každou společnost.

Je důležité, aby informace o podmínkách použití chemických látek, směsí a předmětů byli oznamovány v rámci dodavatelského řetězce s konečným cílem minimalizovat rizika na pracovišti a tím zabezpečit ochranu zaměstnanců.

ekotox@ekotox.cz

+420 513 035 888

Kontaktní formulář