Povolení k souběžnému obchodu

Biocidní přípravek (BP) je možné na trh dodat i na základě povolení k souběžnému obchodu. Povolení k souběžnému obchodu je relevantní. Pokud společnost má zájem o koupi schváleného BP v konkrétním členském státě (členský stát původu). A jeho dodání na trh v jiném členském státě (zavádějící členský stát). Kde už byl stejný přípravek povolen. Žadatel nemusí být držitelem povolení BP.

Žadatel o povolení k souběžnému obchodu nemusí předkládat údaje, které prokazují, že BP, který chce dodat na trh v zavádějícím členském státě, je bezpečný a efektivní, překládá pouze to, že je totožný s BP, který už byl povolen v zavádějícím členském státě (referenční BP). Součástí žádosti jsou i další informace, jako například vzorové štítky/etikety. Pokud je žádost úspěšná, zavádějící členský stát udělí povolení do 60 dní od přijetí příslušných poplatků od žadatele (to může trvat déle, pokud se od členského státu původu požadují další informace).

Povolení k SO se uděluje za stejných podmínek jako povolení pro referenční BP. Kromě toho platnost povolení k souběžnému obchodu skončí ke dni, kdy by za normálních okolností uplynula doba platnosti povolení referenčního BP.