Povolení Unie

BPR zavádí možnost povolit určité biocidní přípravky (BP) na úrovni Unie. PU umožňuje společnostem umisťovat svoje BP na trh v celé EU / EHP bez potřeby získání jednotných vnitrostátních povolení. PU poskytuje ve všech členských státech stejná práva a povinnosti jako ty, které poskytují vnitrostátní povolení.

PU se může udělovat přípravkům s podobnými podmínkami použití v celé EU. Některé BP jsou vyloučené z PU, konkrétně: BP, které obsahují účinné látky, které splňují kritéria vyloučení (článek 5 BPR) a 90 biocidních přípravků z PT 14, 15, 17, 20 a 21. Je možné požádat o PU i pro skupinu biocidních přípravků (BPF). Příslušné předpisy týkající se povolení Unie jsou stanoveny v kapitole VIII BPR.

Na PU je možné se dívat jako na alternativu k žádosti o vnitrostátní povolení, po kterém následuje vzájemné uznávání za předpokladu, že přípravky patří do oprávněných PT.

Doporučuje se provést předběžné předložení šest měsíců předem. Potenciální žadatel o povolení Unie by měl provést předběžné předložení agentuře ECHA co nejdříve, nejpozději však šest měsíců před předpokládaným datem předložení žádosti o povolení Unie. Předběžné předložení slouží pro potvrzení, zda:

  • přípravek spadá do rozsahu působnosti BPR;
  • přípravek má podobné podmínky použití v celé EU; a
  • že byl identifikován vhodný PT.
Povolení Unie

Povolení Unie