Kategorie biocidních přípravků

Kategorie biocidních přípravků (BPF) je skupina biocidních přípravků, které se používají pro podobné účely a obsahují účinné látky se stejnou specifikací. Aby se zajistilo, že se nesníží účinnost přípravku a nezvýší úroveň rizika, má tato skupina biocidních přípravků definovány rozdíly ve složení přípravků.

Všechny přípravky v kategorii biocidních přípravků (BPF) je možné zahrnout do jednoho povolení podle nařízení EU o biocidech (BPR).

Lze tedy několik biocidních přípravků sloučit pod jedno povolení, pokud se odlišnost ve složení jednotlivých přípravků kategorie nachází ve specifikovaném rozmezí. Může to být například snížená koncentrace účinné látky nebo rozdílná koncentrace neúčinných látek.

Lze rovněž nahradit neúčinné látky v přípravcích, patřící do jedné kategorie přípravků, jinými neúčinnými látkami, jež představují nižší nebo stejné riziko.

U všech přípravků v dané kategorii biocidních přípravků musí být klasifikace, standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení stejné nebo méně „závažné“ než u prvního povoleného přípravku.

Oznamování

Jestliže složení nového přípravku spadá do rozmezí stanovených posouzením a hodnocením reprezentativních členů kategorie při povolení, má držitel povolení povinnost pouze přípravek oznámit příslušným orgánům do 30 dnů před uvedením nového přípravku na trh. Oznámení o uvádění přípravku na vnitrostátní trh se musí zaslat příslušnému orgánu, který udělil vnitrostátní povolení pro kategorii biocidních přípravků. V případě povolení v rámci Unie se musí oznámení zaslat agentuře ECHA a Komisi.

Přípravky lze uvést na trh i bez oznámení, jestliže se odlišnost týká pouze barviv, parfémů či pigmentů a nachází se ve stávajících povolených rozmezích.