POKUD JSTE DOVOZCE DETERGENTU NEBO POVRCHOVĚ AKTIVNÍCH LÁTEK, JSTE POVINNI DODRŽOVAT TYTO UVEDENÉ POŽADAVKY

Před uvedením detergentu nebo povrchově aktivní látky na trh:

◙ Ověřit, že výrobce provedl postup posouzení shody a připravil technickou dokumentaci.
◙ Ověřit, zda výrobce vytvořil pas výrobku.
◙ Ověřit, zda byly informace v pasu výrobku oznámeny v registru pasů výrobků.
◙ Uvést na štítku své jméno, registrované obchodní jméno nebo registrovanou ochrannou známku, poštovní a e-mailovou adresu, na které Vás lze kontaktovat.
◙ Pokud se dovozce domnívá, že detergent nebo povrchově aktivní látka není v souladu s tímto nařízením, neuvede je na trh, dokud nebude opraveno.
◙ Pokud detergent nebo povrchově aktivní látka představuje riziko pro zdraví nebo životní prostředí, informuje výrobce a orgány dozoru nad trhem.
◙ Pokud s ohledem na vlastnosti výrobku nebo rizika, která představují, usoudí, provede testování vzorků a v případě potřeby povede seznam nevyhovujících detergentů a povrchově aktivních látek a stáhne je z trhu.
◙ Uchovávat odkaz na jedinečný identifikátor produktu po dobu 10 let od uvedení detergentu nebo povrchově aktivní látky na trh.