DIGITÁLNÍ OZNAČENÍ = DIGITÁLNÍ ŠTÍTEK

• Informace na digitálním štítku přístupné přes datový nosič.
• Informace na digitálním štítku musí být možné vyhledat.
• Informace na digitálním štítku musí být přístupné všem uživatelům v Unii.
• Digitální štítek musí být přístupný zdarma.
• Digitální štítek musí být dostupný prostřednictvím digitálních technologií, které se běžně používají a jsou kompatibilní se všemi hlavními operačními systémy a prohlížeči.
• Uchovávejte po dobu 10 let od uvedení detergentu nebo povrchově aktivní látky na trh.