JAKÉ KONKRÉTNÍ POUŽITÍ JE TŘEBA POSUZOVAT?    

Určení konkrétního použití chemické látky zahrnuje posouzení jejích hlavních charakteristik, včetně technické funkce, kterou plní, a kontextu, v němž se používá. Rozsah použití by měl zohledňovat faktory, jako je konečný produkt nebo služba, nezbytnost látky a veškeré dostupné alternativní možnosti. Podrobné informace o použití, včetně scénářů expozice a opatření k řízení rizik, jsou nezbytné pro hodnocení jeho dopadu na zdraví a životní prostředí. Jakmile je vymezen rozsah konkrétního použití, měl by být vypracován podrobný popis použití, který nastíní jeho vztah ke konečnému výrobku, jeho nezbytnost, analýzu alternativ a scénáře expozice. Tento komplexní přístup zajišťuje, aby při posuzování používání chemických látek byla náležitě zohledněna základní kritéria použití.