aktuality

Návrh na omezení záměrně přidávaných mikroplastů

Návrh na omezení záměrně přidávaných mikroplastů

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) představila návrh na omezení mikroplastových částic, které jsou záměrně přidávány do směsí používaných spotřebiteli nebo profesionály. V případě přijetí může toto omezení zredukovat množství mikroplastů uvolňovaných do životního prostředí v EU o 400 tisíc tun za 20 let.

(Pokračování textu…)

Členské státy zhodnotí v roce 2019 až 31 látek

Členské státy zhodnotí v roce 2019 až 31 látek

Agentura ECHA přijala aktualizovaný průběžný akční plán Společenství (CoRAP) pro hodnocení látek se seznamem 100 látek, které mají výt zhodnoceny v letech 2019-2021. Žadatelům o registraci uvedených látek se doporučuje, aby své registrace aktualizovali a kontaktovali hodnotící členské státy.

(Pokračování textu…)

Inspektoři kontrolují přítomnost nebezpečných chemických látek v předmětech určených spotřebitelům

Inspektoři kontrolují přítomnost nebezpečných chemických látek v předmětech určených spotřebitelům

Inspekční orgány aktuálně provádějí kontroly v rámci 2 celoevropských kontrolních projektů zaměřených na identifikaci nebezpečných chemických látek předmětech.

První projekt (BRF-1) je zaměřený na kontrolu „ošetřených“ předmětů a chemických směsí pro spotřebitele a profesionální použití v rámci biocidního nařízení.
Kontrolované produkty zahrnují například dětské a sportovní oblečení, ale také profesionální výrobky používané ve stavebnictví, produkty používané na plovárnách, ale i osobní ochranné prostředky (OOPP).
Chemické směsi, jako jsou barvy a pigmenty jsou rovněž předmětem kontrol v rámci tohoto projektu.
Částečně se inspektoři budou také zaměřovat na nelegální použití neschválených účinných látek a plnění povinností v oblasti správného označování.

Druhý projekt se zaměřuje na kontrolu požadavků nařízení REACH a CLP v případě dovezených předmětů a provádí se ve spolupráci s celními úřady.
Kontroly začínají již v březnu 2019 a budou probíhat do podzimu. Kontrolní orgány budou zjišťovat plnění požadavků u dovážených produktů z hlediska uplatňovaných omezení, zejména co do obsahu kadmia, niklu a olova. Rovněž se kontroly zaměřují na správné označování produktů z hlediska bezpečnosti při použití.
V případě zjištěných porušení bude dovoz zastaven a tyto předměty nebudou moci vstoupit na evropský trh.
Užší zapojení celních orgánů zajistí lepší možnost kontrol a tím i lepší ochranu obyvatel EU z hlediska expozice nebezpečným látkám.

https://echa.europa.eu/sk/-/inspectors-checking-consumer-products-for-hazardous-chemicals