REACH Conference 2024

REACH Conference 2024 bude hybridní konference, která bude probíhat osobně i virtuálně.
Nejdůležitější témata: LEGISLATIVA EU O CHEMIKÁLIÍCH, REACH 2.0, Důsledky registrace REACH, Faktor MAF, Nízkoobjemové chemikálie, Polymery, Hodnocení rizik, Vymáhání, Management chemikálií, Nástroje a řešení.
Konference REACH 2024 je pořádána již po třinácté a spojuje přednášející a účastníky z různých odvětví průmyslu, úřadů, akademické obce a dalších zainteresovaných stran.
Nyní legislativa REACH dosáhla důležitého milníku a REACH 2.0. je před námi.
Zvládnout všechny nové požadavky bude výzva.

REACH Konference informace a registrace