REACH KONFERENCE BRATISLAVA 2023

Konference REACH 2023 bude hybridní konferencí, která bude probíhat osobně v Bratislavě, a zároveň bude streamována online.
Hlavní témata: LEGISLATIVA EU O CHEMIKÁLIÍCH, REACH 2.0, důsledky registrace REACH, faktor MAF, nízkoobjemové chemikálie, polymery, hodnocení rizik, prosazování, management chemikálií, nástroje a řešení…

Konference REACH 2023 je organizována již po třinácté a spojuje lektory a účastníků z různých odvětví průmyslu, státních orgánů, akademické obce a jiných zúčastněných stran.
Legislativa REACH dosáhla důležitý milník a REACH 2.0. je před námi.
Zvládnout všechny nové požadavky bude výzvou.

Jazykem konference REACH 2023 je pouze angličtina.

KOMPLETNÍ PROGRAM A REGISTRACE

REACH konference 2023