reach povolení (Autorizace) – oxid chromový

https://ekotox.cz/reach/povolovani/

Klienti

Společnosti provádějící galvanické chromování.

Background

REACH povolení pro oxid chromový je komplikovaný proces vzhledem k velkému množství dotčených subjektů včetně následných uživatelů v kombinaci se zpřísněnými požadavky na dokumentaci, což je výsledkem rozhodnutí evropského soudu v roce 2019 (v jiném případě, ale majícím dopad na procesní postupy pro EU REACH Komisi a další zúčastněné subjekty v případě přípravy a podání dokumentace pro žádost o REACH povolení) a požadavky Evropského parlamentu na přepracování a opětovné předložení žádosti o povolení CTAC konsorcia. Společnosti provádějící galvanické chromování se rozhodli podat žádost o povolení společně v malém konsorciu pro 2 použití.

Cíle projektu

Ekotoxikologické centrum bylo požádáno o komplexní spolupráci při vypracování a podání žádosti o povolení pro společnosti používající oxid chromový na galvanické chromování ve dvou krocích – leptání a pochromování finálních výrobků pro automobilový a sanitární průmysl.

Přístup

Na základě smlouvy s vedoucí společností konsorcia zajistil Ekotox team komplexní přípravu pro podání autorizace pro dvě použití:

POUŽITÍ 1: průmyslové použití oxidu chromového pro leptání a předúpravu v procesu chromování s dekorativním charakterem.

POUŽITÍ 2: průmyslové použití oxidu chromového pro funkční chromování s dekorativním charakterem pro automobilový a sanitární průmysl.

Práce začaly osobní prohlídkou každého z pracovišť společností tvořících konsorcium. Výsledkem prací byla příprava a podání potřebné dokumentace: Zpráva o chemické bezpečnosti, Socio-ekonomická analýza, Analýza alternativ a Substituční plán.

Výsledky projektu

Dokumentace pro podání žádosti o povolení byla vypracována a úspěšně podána na ECHA v původně plánovaném termínu.

Ekotox team
Martin Murín
Martina Kubáňová
Andrea Orlíková
Marta Zabloudilová


Autorizace
Více aktuálních projektů
O společnosti
Kontaktujte nás