BL SCREENING – Služby

BL SCREENING – Služby

BL SCREENING - Služby

1. CO ZÍSKÁTE BL screeningem?

 • Přehled o aktuálním stavu vaší dokumentaci (BL, r-BL) pro produkty používané ve vašem podniku;
 • Dokumentaci (BL, r-BL) spĺňující požadavky REACH a CLP legislativy;
 • Databázi aktuální dokumentace (BL, r-BL) spĺňující požadavky REACH a CLP legislativy;
 • Databázi aktuálních kontaktů vašich dodavatelů surovin;

2. CO ZAJISTIT před objednáním služby BL screening:

 • Identifikovat všechny produkty používané ve vašem podniku;
 • Kompletizovat všechnu dokumentaci (BL, r-BL) pro vaše suroviny;
 • Identifikovat přímé dodavatele vašich surovin.

3. VÝSTUP BL screeningu:

1.úroveň/krok

 • Databáze všech identifikovaných BL resp. r-BL pro vaše suroviny – XLS soubor;
 • Databáze kontaktů na dodavatele a odběratele – XLS soubor;
 • Metodika na kontrolu BL (včetně dotazníku na kontrolu BL/r-BL) – PDF dokument;
 • Zpráva o analýze stavu a kvalitě BL resp. r-BL – PDF dokument;
 • Identifikované nedostatky v dokumentaci (BL/r-BL) a nesouladu s požadavky REACH a CLP legislativy.

2.úroveň/krok

 • Výsledky z komunikace s dodavateli:
 • Kompletní dokumentace spĺňující požadavky REACH a CLP legislativy;
 • Databáze dokumentace (BL/r-BL) spĺňující požadavky REACH a CLP legislativy;
 • Databáze aktuálních kontaktů na dodavatele.

Objednat

Více info