Autorizace – povolování biocidních přípravků

Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí podporu při registraci biocidního přípravku – kontrolu a kompilaci všech dokumentů potřebných pro registraci/oznámení biocidního přípravku podle přechodných opatření pro uvedení na trh v: České republice, Slovenské republice, Polsku, Maďarsku, Rakousku, Německu případně v jiném členském státě EU.

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook: Bezpečnostní list.

Všechny biocidní přípravky musí získat povolení ještě předtím, než mohou být uvedeny na trh. Společnosti si mohou vybrat mezi několika alternativními postupy v závislosti na svých výrobcích a na počtu zemí, kde je chtějí prodávat.