Účinná látka

Před tím, než uvedete biocidní přípravek na trh pro konkrétní typ přípravku, musíte se ujistit, že je účinná látka schválena pro daný typ přípravku, nebo je předmětem přezkumu daného typu přípravku nebo je uvedena v příloze I k BPR (seznam účinných látek, které se mohou používat v přípravcích, na které se vztahuje zjednodušený postup povolování).

Pokud vaše účinná látka není

  • schválená pro váš typ přípravku (není na seznamu Unie);
  • předmětem přezkumu daného typu přípravku; nebo
  • uvedená v příloze I k BPR (seznam účinných látek, které se mohou používat v přípravcích, na které se vztahuje zjednodušený postup povolování),

potom nemůžete uvést biocidní přípravek na trh – místo toho byste museli podporovat svoji účinnou látku prostřednictvím aktivního procesu hodnocení a schvalování podle nařízení nebo předložit žádost o změnu a doplnění přílohy I k BPR EU a získat povolení pro tento přípravek v souladu s relevantním procesem.

Stávající účinné látky

Pokud váš biocidní přípravek obsahuje stávající účinnou látku, která prošla procesem přezkumu a rozhodnutí o schválení (prováděcí nařízení Komise) bylo zveřejněno v rámci BPR EU pro příslušný typ přípravku (pro váš přípravek), musíte požádat o povolení přípravku do data schválení účinné látky. Datum schválení účinné látky je uveden v rozhodnutí o schválení (prováděcí nařízení Komise) uveřejněným Evropskou komisí.

Nové účinné látky

Pokud váš biocidní přípravek obsahuje novou účinnou látku, která prošla procesem hodnocení a rozhodnutí o schválení (prováděcí nařízení Komise) bylo zveřejněno v rámci BPR EU pro příslušný typ přípravku (pro váš přípravek), musíte požádat o povolení přípravku a získat povolení před tím, než bude přípravek dostupný na trhu, protože přechodná opatření článku 89 BPR EU se nevztahují na nové účinné látky.