Spolková republika Německo: požadavky národní notifikace do 31.3.2022 !

Spolková republika Německo: požadavky národní notifikace do 31.3.2022 !

Spolková republika Německo: požadavky národní notifikace do 31.3.2022 !

Biocidy: Biocidní přípravky umístěné na trhu Spolkové republiky Německo před 26.8.2021 musí být potvrzeny / notifikovány do 31. března 2022, pokud je chtějí společnosti i nadále uvádět na tomto trhu. 

BAuA (Federální institut pro bezpečnost při práci a zdraví) zveřejnil nové požadavky pro národní registraci biocidních přípravků: „Neues Meldeverfahren für Biozidprodukte„. 

Biocidy umístěné na trhu Spolkové republiky Německo: nad rámec údajů, které měly být zasílány při původní notifikaci biocidů, nové notifikace musí obsahovat navíc dodatečné informace: 

  • Koncentrace účinné látky v biocidním přípravku; 
  • Informace o plnění požadavků v rámci článku 95 Nařízení o biocidních přípravcích (BPR); 
  • Důkazy o účinnosti deklarované pro biocidní přípravek uváděný na trh. 

Nerespektování nových požadavků pro nahlášení/ notifikaci biocidů bude znamenat, že takový biocidní přípravek nebude možné nadále uvádět na trh Spolkové republiky Německo.   

Ekotox Centers poskytují služby a podporu pro zákazníky uvádějící biocidní přípravky na trhy členských států EU. 

expert

Napsat komentář