ECHA: Completeness checks of REACH registrations

ECHA: Completeness checks of REACH registrations

ECHA: Completeness checks of REACH registrations

Registrace REACH – Agentura ECHA zahájí kontrolu nových registrací i aktualizací stávajících podle revidovaných požadavků.

Agentura ECHA provádí kontrolu úplnosti každé příchozí registrace, jak je stanoveno v čl. 20 odst. 2 nařízení REACH.

Nové a upravené kontroly vstoupí v platnost 1. května 2023 a budou se vztahovat jak na nové registrace, tak na aktualizace stávajících. Žadatelé o registraci by se proto měli připravit na změny, protože dříve odeslané registrace již nemusí projít kontrolou úplnosti.

Nové a pozměněné kontroly se týkají:

  • Identita látky: zajištění správné a konzistentní identifikace hraničního složení látky a jejích složek a přísad na základě upřesnění v příloze VI.
  • Standardní požadavky na informace založené na přílohách VII-XI: podpora žadatelů o registraci při oznamování informací pro koncové body týkající se mutagenity, rozkladu a toxicity pro vodní prostředí na základě požadavků na informace podle přílohy VII-XI. Žadatelé o registraci, kteří přidávají novou úpravu průkaznosti důkazů, budou vyzváni, aby poskytli argumenty pro tento přístup ve strukturovanějším formátu.