Monomer and Polymer guidance

Monomer and Polymer guidance

Monomer and Polymer guidance

Helsinky, 21. února 2023 – Dne 29. června 2021 vydal odvolací senát agentury ECHA rozhodnutí o případu kontroly souladu (A-001-2020) ohledně registračních povinností pro dovozce polymerů.

Rozhodnutí odvolacího senátu ovlivňuje registrační požadavky pro dovozce a výrobce monomerů a polymerů.

Pokyny agentury ECHA pro monomery a polymery byly revidovány, aby byly v souladu s rozhodnutím odvolacího senátu, a zahrnují změny v popisu registračních povinností pro ty, kteří dovážejí a vyrábějí polymery a monomery.
Klíčové změny se týkají:

  • monomeru, který musí být registrován výrobcem nebo dovozcem polymeru;
  • výpočtu registrační tonáže monomerů končících v konečném polymeru jako zreagovaná látka;
  • informací, které musí žadatelé o registraci monomerů zahrnout do registrační zprávy o chemické bezpečnosti.

Agentura ECHA vyzývá všechny dovozce a výrobce polymerů a monomerů, aby prozkoumali aktualizované pokyny, přezkoumali své registrace a ujistili se, že splňují tyto minimální požadavky.

Guidance for monomers and polymers