Agentura ECHA přidává jednu nebezpečnou chemickou látku na seznam kandidátských látek

Agentura ECHA přidává jednu nebezpečnou chemickou látku na seznam kandidátských látek

Agentura ECHA přidává jednu nebezpečnou chemickou látku na seznam kandidátských látek

ECHA/NR/24/19

Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) nyní obsahuje 241 položek pro chemické látky, které mohou poškodit lidi nebo životní prostředí. Společnosti jsou odpovědné za řízení rizik těchto chemikálií a poskytování informací zákazníkům a spotřebitelům o jejich bezpečném používání. 

Helsinky, 27. června 2024
 – Nově přidaná chemikálie, bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid, je toxická pro reprodukci a používá se jako pomocná látka, např. jako zpomalovač hoření.

Záznamy přidány na seznam kandidátů dne 27. června 2024:

Výbor členských států (MSC) agentury ECHA potvrdil přidání této látky na seznam kandidátských látek. Seznam nyní obsahuje 241 položek – některé jsou skupiny chemikálií, takže celkový počet zasažených chemikálií je vyšší.

Tato látka může být v budoucnu zařazena na seznam látek podléhajících povolení. Pokud je látka na tomto seznamu, společnosti ji nemohou používat, pokud nepožádají o autorizaci a Evropská komise nepovolí její další používání.

Další látky

MSC hledá dohodu v procesu identifikace trifenylfosfátu (TPhP; EC č. 204-112-2) jako látky SVHC byla naplánována na červnové zasedání výboru. Po konzultaci s členy výboru a předkladatelem dokumentace se však agentura ECHA rozhodla pozastavit proces hledání dohody pro tuto látku, protože ve dnech před schůzkou byly k dispozici nové podstatné informace.

Toto pozastavení zajišťuje, že nově poskytnuté údaje budou řádně vyhodnoceny a zohledněny v procesu identifikace SVHC. Jedná se o výjimečné ujednání a platí pouze za podmínek specifických pro tento případ.

Stránky ECHA: https://echa.europa.eu/-/echa-adds-one-hazardous-chemical-to-the-candidate-list#msdynttrid=N0zVFDbMRTKfGVaH4osGa6nKyqwRxSDOrRRJYpbKqkw

REACH Konference 2024: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/