Inspektoři budou kontrolovat klasifikaci a označování směsí ve výrobcích

Inspektoři budou kontrolovat klasifikaci a označování směsí ve výrobcích

Inspektoři budou kontrolovat klasifikaci a označování směsí ve výrobcích

ECHA/NR/24/18 

Fórum pro prosazování agentury ECHA souhlasilo s novým celoevropským projektem, jehož cílem je zkontrolovat, zda nebezpečné směsi přítomné ve výrobcích, jako jsou osvěžovače vzduchu nebo elektronické cigarety, jsou klasifikovány, označeny a správně zabaleny, aby byli spotřebitelé a děti chráněni před chemickými riziky. 

Helsinky, 17. června 2024 – Cílem kontrol v novém projektu REF-14 je ochrana lidského zdraví prosazováním požadavku na klasifikaci a označování nebezpečných směsí. Kontroly budou zahrnovat spotřebitelské výrobky, které jsou na trhu široce dostupné a o nichž je známo, že obsahují nebezpečné směsi – jako jsou nikotinové výrobky s akutně toxickými látkami nebo osvěžovače vzduchu obsahující senzibilizující nebo dráždivé látky.  

Donucovací orgány poznamenaly, že tyto produkty někdy nejsou klasifikovány a označeny, aby spotřebitele informovaly o rizicích a o tom, jak je bezpečně používat. Někdy se také vyskytují bez uzávěru odolného proti otevření dětmi, což může vést k expozici dětí.  

Inspektoři budou kontrolovat, zda dodavatelé těchto produktů plní své povinnosti podle nařízení CLP, včetně klasifikace a označování, jakož i požadavků na balení a uzávěry odolné proti otevření dětmi. Zkontrolují také oznámení toxikologickým střediskům a bezpečnostní listy směsí. Projekt REF-14 bude připraven v roce 2025 a kontroly se očekávají v roce 2026.  

ECHA page: https://echa.europa.eu/-/inspectors-will-check-classification-and-labelling-of-mixtures-in-products#msdynttrid=RMMeVoU9HyYV16pRIb3XbOnACFkvaT6-vZtCd3gaNoc 

REACH Conference 2024: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/