Konference REACH 2023 – 22.-23. května 2023 – čas se opět setkat !

Konference REACH 2023 – 22.-23. května 2023 – čas se opět setkat !

Konference REACH 2023 – 22.-23. května 2023 – čas se opět setkat !

Konferenci REACH organizujeme už po 13-té a spojujeme přednášející a účastníky z různých sektorů průmyslu, úřadů, akademické obce, mimovládních organizací a dalších zainteresovaných stran.
Mezi roky 2019 a 2023 došlo k přestávce způsobené omezeními Covid-19, které jsou nyní pryč.

Jsme rádi, že můžeme opět dát dohromady špičkové odborníky z oblasti chemické legislativy a zprostředkovat diskuse na témata, která budou mít vliv na naše životy minimálně v následujícím desetiletí.

Konference REACH Bratislava 2023 primárně cílí na nové požadavky nařízení REACH a jejich potenciální vliv na společnosti a členské státy. Program REACH konference 2023 je rozložený do dvou dní v následujících sekcích:

SEKCE 1 Očekávané nové požadavky ovlivňující registraci a prokázání bezpečného použití pro registrující a následné uživatele;

SEKCE 2 REACH 2.0 se zaměřuje hlavně na zlepšení / aktualizaci řízení rizik;

SEKCE 3 Nakládání s chemickými látkami nad rámec nařízení REACH 2.0;

SEKCE 4 Chemické látky – vědomostní základna, právo vědět, prosazování.

V rámci každé sekce bude uskutečněn tematický panel k předmětnému tématu.

REACH konference 2023 se koná v prostorách Paneurópské vysoké školy, Tomášikova 20, Bratislava.

Více informací a přihlášení: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/