3.2.2021 – používání nonylfenolových ethoxylátů v textiliích, které jsou určeny spotřebitelům a uváděny na trh EU, je omezené

3.2.2021 – používání nonylfenolových ethoxylátů v textiliích, které jsou určeny spotřebitelům a uváděny na trh EU, je omezené

3.2.2021 – používání nonylfenolových ethoxylátů v textiliích, které jsou určeny spotřebitelům a uváděny na trh EU, je omezené

Záznam 46a
Nonylfenol ethoxyláty (NPE) (C2H4O)nC15H24O
Podmínky omezení

  1. Po 3. únoru 2021 nesmějí být uváděny na trh v textilních výrobcích, u kterých lze důvodně očekávat, že budou během běžného životního cyklu prány ve vodě, v koncentracích 0,01 % hmotnostních a vyšších tohoto textilního předmětu nebo každé části textilního výrobku.
  2. Odstavec 1 se nevztahuje na uvádění textilních výrobků second-hand nebo na nové textilní výrobky vyrobené bez použití NPE výhradně z recyklovaných textilií.
  3. Pro účely odstavců 1 a 2 se „textilním zbožím“ rozumí jakýkoli nedokončený, polotovar nebo hotový výrobek, který se skládá nejméně z 80 % hmotnostních z textilních vláken, nebo z jiných výrobků, které obsahují část, která se skládá nejméně z 80 % hmotnostních z textilních vláken, včetně výrobků, jako jsou oděvy, doplňky, interiérové textilie, vlákna, příze, tkaniny a pletené panely.

https://echa.europa.eu/documents/10162/7dcd73a4-e80d-47c5-ba0a-a5f4361bf4b1