Agentura ECHA identifikuje rizika plynoucí z PVC aditiv a uvolňování mikročástic 

Agentura ECHA identifikuje rizika plynoucí z PVC aditiv a uvolňování mikročástic 

Agentura ECHA identifikuje rizika plynoucí z PVC aditiv a uvolňování mikročástic 


ECHA/NR/23/31 

Při zkoumání Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) bylo zjištěno, že některé látky přidávané do polyvinylchloridových (PVC) plastů, jako plastifikátory, mohou představovat riziko pro lidi a životní prostředí. Aby se omezilo používání těchto přísad a minimalizovalo uvolňování mikročástic PVC, budou nezbytná regulační opatření. 

Helsinky, 28. listopadu 2023 – Agentura ECHA shromáždila na žádost Evropské komise informace o potenciálních rizicích přísad PVC a samotného PVC pro lidské zdraví a životní prostředí. Rovněž zvážila možné alternativy a posoudila společenské dopady potenciálních opatření k řízení rizik. 

Šetření se zaměřilo na 63 přísad do PVC, včetně změkčovadel, tepelných stabilizátorů a zpomalovačů hoření. Klíčová zjištění naznačují, že by bylo zapotřebí regulační opatření: 

  • minimalizovat rizika spojená se změkčovadly, zejména ortoftaláty, které jsou obecně škodlivé pro reprodukci; 
  • minimalizovat rizika plynoucí z tepelně stabilizujících organocínů, jako je DOTE, které mohou způsobit vývojové malformace a poškození reprodukce; 
  • snížit emise zpomalovačů hoření, jak je navrženo v regulační strategii agentury ECHA pro zpomalovače hoření; a 
  • zavádět a zlepšovat technologie, které minimalizují emise mikročástic PVC, zejména v recyklačních zařízeních a na skládkách. Uvolňování mikročástic PVC přispívá ke znečištění plasty. Tyto mikročástice také obsahují škodlivé přísady, a proto by minimalizace jejich uvolňování následně snížila emise těchto přísad. 

Rizika z PVC pryskyřice pro pracovníky a životní prostředí jsou považována za adekvátně kontrolovaná s ohledem na aktuální provozní podmínky a bezpečnostní opatření společností. Tento závěr následoval po analýze materiálů používaných při výrobě PVC pryskyřice, výrobního procesu, likvidace odpadu a vystavení PVC prachu. 

Šetření agentury ECHA bylo nyní zasláno Evropské komisi, která jej posoudí a rozhodne, zda je potřeba formálně požádat agenturu ECHA, aby připravila návrh omezení podle nařízení REACH. 

Pozadí 

Zkoumání agentury ECHA podporuje Evropskou komisi při určování toho, jak by bylo možné potenciální rizika z PVC aditiv a PVC kontrolovat. Práce přispívá k cílům strategie EU pro plasty a závazku EU snížit znečištění plasty v rámci Programu OSN pro životní prostředí (UNEP).