Agentura ECHA stanovila strategické cíle na příštích pět let

Agentura ECHA stanovila strategické cíle na příštích pět let

Agentura ECHA stanovila strategické cíle na příštích pět let

ECHA/NR/24/03 

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) dnes zveřejnila své strategické prohlášení na období 2024–2028. Strategie podrobně popisuje cíle a priority agentury na příštích pět let s cílem chránit zdraví a životní prostředí prostřednictvím její práce pro chemickou bezpečnost. 

Helsinky, 30. ledna 2024 – Díky nové strategii bude agentura Európska chemická agentúra plnit svůj stávající široký právní mandát, stavět na svých odborných znalostech a zkušenostech, spolupracovat s našimi zúčastněnými stranami a partnery, provádět nové úkoly a podporovat ambice cílů politiky EU v oblasti chemických látek. Na podporu těchto akcí budeme také investovat do našich lidí, aby i oni byli připraveni na budoucí práci agentury Európska chemická agentúra

 
Hlavní prvky strategie – cíle a priority: 

– Být důvěryhodnou chemickou agenturou; 

– Reagovat na nové výzvy a změny v našem právním prostředí; 

– Komunikovat a zapojovat se; 

– Vést v chemických a odborných znalostech; 

– Investovat do lidí a organizační dokonalosti. 
 
 
ECHA’s Strategy Statement 2024-28 [PDF] 

 
ECHA link na plný článek: https://echa.europa.eu/en/-/echa-sets-out-strategic-goals-for-next-five-years  
Ekotox webstránky k chemickému managementu: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/ 

Ekotox Training webstránky o plánovaných školeních: https://trainingeu.eu/cs/seznam-webinaru/